Grzybicze za palenia rogówki
Authors: Ewelina Trojacka, Justyna Izdebska, Jacek P. Szaflik.

Fungal Keratitis.

Wydanie 4/2022
str. 23 – 25

Autorzy: Ewelina Trojacka1,2, Justyna Izdebska1,2,3, Jacek P. Szaflik1,2,3.

  1. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie.
  2. Centrum Mikrochirurgii Oka „Laser” w Warszawie.
  3. Katedra i Klinika Okulistyki Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
    Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik.

Summary: 

Fungal keratitis are important problem in ophthalmology. The most often isolated ethiologic factors are Candida species, Fusarium species and Aspergillus species. Microbiological diagnostics of mycotic infections is long-lasting and has low susceptibility. Effectiveness of antifungal therapy is limited by pathogenes resistance and specific pharmacokinetics of medications used in therapy of eyeball infections.