Toksyna botulinowa w leczeniu zeza – przegląd wskazań w świetle medycyny opartej na dowodach
Authors: Dominika Pirwitz, Piotr Loba.

Botulinum Toxin in Strabismus Treatment – Review of Indications in the Light of Evidence-based Medicine.

Wydanie 1/2022
str. 37 – 40

Autorzy: Dominika Pirwitz1,2,3, Piotr Loba2,4

  1. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
    Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik
  2. Centrum Mikrochirurgii Oka Laser w Warszawie
  3. Katedra i Klinika Okulistyki Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
    Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik
  4. Zakład Patofizjologii Widzenia Obuocznego i Leczenia Zeza I Katedry Chorób Oczu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
    Kierownik: dr hab. n. med., prof. UMED Piotr Loba

Summary: 

Botulinum toxin injection is a long-known method of treating strabismus. Scientific reports assessing the effectiveness of its use in strabismic patients are reviewed. The article presents the indications for this method of treatment in accordance with evidence-based medicine.