Postępowanie w demodekozie ocznej ze szczególnym uwzględnieniem terapii preparatami złożonymi zawierającymi terpinen-4-ol, olejek z szałwii hiszpańskiej i aloes
Author: Monika Udziela.

Ocular Demodicosis Topical Therapy with Special Focus on Fixed Combination Containing Terpinen-4-ol, Salvia Hispanica Oil and Aloe Vera Extract.

Wydanie 2/2022
str. 49 – 52

Autor: Monika Udziela1,2

  1. Katedra i Klinika Okulistyki Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik
  2. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie

Summary: 

In this paper the author presents ethiology, signs, symptoms and contemporary therapheutic approach to ocular demodicosis using combined topical solution of terpinen-4-ol, salvia hispanica oil and aloe vera extract. Ocular infestation both with Demodex brevis and Demodex folliculorum is a very common ocular pathological condition in human with morbidity significantly growing in elderly. The choice of proper medication and persistent therapy enables to decrease the population of these mites. Even without its total eradication this leads to improvement of topical condition of eyelids and ocular surface and frees patients from their troublesome complaints.