Czynniki ryzyka chorób układu sercowo- -naczyniowego a efektywność terapii wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem inhibitorami czynnika wzrostu śródbłonka naczyń
Autorzy: Joanna Łądkowska, Barbara Krupa-Szafran, Maciej Gawęcki, Marek Szołkiewicz

Cardiovascular Risk Factors and the Response to Anti-Vascular Endothelial Growth Factor Therapy of Exudative Age-related Macular Degeneration Wydanie specjalne czerwiec 2018str. 26 - 31 Autorzy: Joanna Łądkowska 1 , Barbara Krupa-Szafran 1 , Maciej…

Czytaj dalejCzynniki ryzyka chorób układu sercowo- -naczyniowego a efektywność terapii wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem inhibitorami czynnika wzrostu śródbłonka naczyń
Autorzy: Joanna Łądkowska, Barbara Krupa-Szafran, Maciej Gawęcki, Marek Szołkiewicz

Wyniki leczenia chorych na wysiękową postać zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem po zmianie terapii z afliberceptu na ranibizumab – doświadczenia własne
Autorzy: Anna Michalska, Martyna Piotrowska, Paweł Stala

Results of Switch from Intravitreal Aflibercept to Ranibizumab in Patients with Exudative Age-related Macular Degeneration – Own Experience Wydanie specjalne czerwiec 2018str. 11 - 15 Autorzy: Anna Michalska, Martyna Piotrowska,…

Czytaj dalejWyniki leczenia chorych na wysiękową postać zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem po zmianie terapii z afliberceptu na ranibizumab – doświadczenia własne
Autorzy: Anna Michalska, Martyna Piotrowska, Paweł Stala

Czy indywidualizacja terapii wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem ranibizumabem wpływa na jej skuteczność?
Autor: Katarzyna Mozolewska-Piotrowska

Therapy Individualization – Does it Influence the Efficacy of Ranibizumab Treatment in Neovascular Age-related Macular Degeneration? Wydanie specjalne czerw 2018str. 8 - 10 Autor: Katarzyna Mozolewska-Piotrowska I Katedra i Klinika…

Czytaj dalejCzy indywidualizacja terapii wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem ranibizumabem wpływa na jej skuteczność?
Autor: Katarzyna Mozolewska-Piotrowska

Obwodowe zmiany zwyrodnieniowe siatkówki u chorych na zwyrodnienie plamki związane z wiekiem w ultraszerokokątnym obrazowaniu autofluorescencji dna oka
Autorzy: Joanna Dolar-Szczasny, Anna Święch-Zubilewicz, Jerzy Mackiewicz

Peripheral Retinal Degenerations in Patients with Age-related Macular Degeneration in Ultra-widefield Autofluorescence Fundus Imaging Wydanie 2/2018str. 93 - 95 Autorzy: Joanna Dolar-Szczasny, Anna Święch-Zubilewicz, Jerzy Mackiewicz Klinika Chirurgii Siatkówki i…

Czytaj dalejObwodowe zmiany zwyrodnieniowe siatkówki u chorych na zwyrodnienie plamki związane z wiekiem w ultraszerokokątnym obrazowaniu autofluorescencji dna oka
Autorzy: Joanna Dolar-Szczasny, Anna Święch-Zubilewicz, Jerzy Mackiewicz

Niebieskie światło – potencjalne zagrożenie dla wzroku
Autorzy: Ewa Goździewska, Karolina Kaźmierczak, Grażyna Malukiewicz

Blue Light – Potential Hazard to Vision Wydanie 2/2018str. 82 - 85 Autorzy: Ewa Goździewska 1 , Karolina Kaźmierczak 2 , Grażyna Malukiewicz 2 1 Studenckie Koło Naukowe Katedry i Kliniki Chorób Oczu Wydziału Lekarskiego Collegium…

Czytaj dalejNiebieskie światło – potencjalne zagrożenie dla wzroku
Autorzy: Ewa Goździewska, Karolina Kaźmierczak, Grażyna Malukiewicz

Formularz STARS – nowe narzędzie analizy czynników ryzyka rozwoju zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem
Autorzy: Maciej Gawęcki, Agnieszka Jaszczuk-Maciejewska, Anna Wolnik

STARS Questionnaire – a New Tool of Age-related Macular Degeneration Risk Factors Assesment Wydanie 2/2018str. 68 - 73 Autorzy: Maciej Gawęcki 1 , Agnieszka Jaszczuk-Maciejewska 1 , Anna Wolnik 2 1 Poradnia Okulistyczna Dobry Wzrok w…

Czytaj dalejFormularz STARS – nowe narzędzie analizy czynników ryzyka rozwoju zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem
Autorzy: Maciej Gawęcki, Agnieszka Jaszczuk-Maciejewska, Anna Wolnik

Monitorowanie ostrości wzroku i metamorfopsji za pomocą aplikacji mobilnych w oczach z neowaskularną postacią zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem
Autorzy: Karolina Suwała, Przemysław Zabel, Martyna Gębska-Tołoczko, Magdalena Mazurkiewicz, Paulina Wojtysiak, Jarosław Makowski, Beata Danek, Jakub J. Kałużny

Monitoring of Visual Acuity and Metamorphopsia Using Mobile Applications in Eyes with Neovascular Form of Age-related Macular Degeneration Wydanie 2/2018str. 64 - 67 Autorzy: Karolina Suwała 1 , Przemysław Zabel 1 , Martyna Gębska-Tołoczko 1 ,…

Czytaj dalejMonitorowanie ostrości wzroku i metamorfopsji za pomocą aplikacji mobilnych w oczach z neowaskularną postacią zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem
Autorzy: Karolina Suwała, Przemysław Zabel, Martyna Gębska-Tołoczko, Magdalena Mazurkiewicz, Paulina Wojtysiak, Jarosław Makowski, Beata Danek, Jakub J. Kałużny

Rola czynników zapalnych w patogenezie zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem
Autorzy: Aneta Lewicka-Chomont, Kinga Król-Jarosz, Anna Uliasz

The Role of Inflammatory Factors in the Pathogenesis of Age-related Macular Degeneration Wydanie 2/2018str. 53 - 57 Autorzy: Aneta Lewicka-Chomont, Kinga Król-Jarosz, Anna Uliasz Klinika Okulistyki Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr…

Czytaj dalejRola czynników zapalnych w patogenezie zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem
Autorzy: Aneta Lewicka-Chomont, Kinga Król-Jarosz, Anna Uliasz

Rola angiografii optycznej koherentnej tomografii w procesie rozpoznawania neowaskularnej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem i jej monitorowania
Autorzy: Elżbieta Krytkowska, Anna Machalińska, Aleksandra Grabowicz

The Role of Optical Coherence Tomography Angiography in Diagnosis and Monitoring Patients with Neovascular Age-related Macular Degeneration Wydanie 2/2018str. 46 - 52 Autorzy: Elżbieta Krytkowska, Anna Machalińska, Aleksandra Grabowicz I…

Czytaj dalejRola angiografii optycznej koherentnej tomografii w procesie rozpoznawania neowaskularnej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem i jej monitorowania
Autorzy: Elżbieta Krytkowska, Anna Machalińska, Aleksandra Grabowicz

Leczenie wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem – dane z codziennej praktyki klinicznej krajów Europy
Autor: Małgorzata Figurska

Treatment of Exudative Age-related Macular Degeneration – Data from the Daily Clinical Practice in European Countries Wydanie 2/2018str. 31 - 35 Autor: Małgorzata Figurska Klinika Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego, Centralny…

Czytaj dalejLeczenie wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem – dane z codziennej praktyki klinicznej krajów Europy
Autor: Małgorzata Figurska