Zespół suchego oka jako powikłanie radioterapii.
Authors: Joanna Bolsęga-Pacud, Bożena Romanowska-Dixon.

Dry Eye Syndrome post Radiotherapy. Wydanie 3/2021str. 28 - 30 Autorzy: Joanna Bolsęga-Pacud1, Bożena Romanowska-Dixon1,2. 1 Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w KrakowieKierownik: prof. dr hab. n. med.…

Czytaj dalejZespół suchego oka jako powikłanie radioterapii.
Authors: Joanna Bolsęga-Pacud, Bożena Romanowska-Dixon.