Zespół Sticklera – opis przypadku i analiza literatury
Authors: Aleksandra Górska, Irmina Jastrzębska-Miazga, Anna Lorenc, Rafał Leszczyński, Ewa Mrukwa-Kominek.

Stickler Syndrome – Case Report and Literature Analysis. Wydanie 4/2022str. 48 - 50 Autorzy: Aleksandra Górska1,2, Irmina Jastrzębska-Miazga1, Anna Lorenc1,2, Rafał Leszczyński1, Ewa Mrukwa-Kominek1,2. Oddział Okulistyki Dorosłych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego…

Czytaj dalejZespół Sticklera – opis przypadku i analiza literatury
Authors: Aleksandra Górska, Irmina Jastrzębska-Miazga, Anna Lorenc, Rafał Leszczyński, Ewa Mrukwa-Kominek.