Soczewka wewnątrzgałkowa o wydłużonej głębi ostrości AcrySof® IQ Vivity® – doświadczenia własne
Authors: Agata Prokopiuk, Jerzy Mackiewicz.

Extended Depth-of- Focus AcrySof® IQ Vivity® Intraocular Lens Implant – Our Experience. Wydanie 1/2023str. 7 - 10 Autorzy: Agata Prokopiuk, Jerzy Mackiewicz Klinika Chirurgii Siatkówki i Ciała Szklistego Uniwersytetu Medycznego…

Czytaj dalejSoczewka wewnątrzgałkowa o wydłużonej głębi ostrości AcrySof® IQ Vivity® – doświadczenia własne
Authors: Agata Prokopiuk, Jerzy Mackiewicz.