Ocena struktury rogówki z użyciem mikroskopii konfokalnej w oczach po zabiegach chirurgii refrakcyjnej w dziesięcioletniej obserwacji
Autorzy: Beata Bubała-Stachowicz, Ewa Mrukwa-Kominek

Evaluation of the Corneal Structure with Confocal Microscopy in Eyes after Refractive Surgery during Ten-year Observation Period Wydanie 1/2018str. 11 - 20 Autorzy: Beata Bubała-Stachowicz 1 , Ewa Mrukwa-Kominek 1,2 1 Oddział Okulistyki Dorosłych…

Czytaj dalejOcena struktury rogówki z użyciem mikroskopii konfokalnej w oczach po zabiegach chirurgii refrakcyjnej w dziesięcioletniej obserwacji
Autorzy: Beata Bubała-Stachowicz, Ewa Mrukwa-Kominek