Stan zapalny w przebiegu zespołu suchego oka
Authors: Joanna Przybek-Skrzypecka, Jacek P. Szaflik.

Inflammation in Dry Eye Disease. Wydanie 4/2022str. 31 - 33 Autorzy: Joanna Przybek-Skrzypecka1,2, Jacek P. Szaflik1,2. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie. Katedra i Klinika Okulistyki Wydziału Lekarskiego Warszawskiego…

Czytaj dalejStan zapalny w przebiegu zespołu suchego oka
Authors: Joanna Przybek-Skrzypecka, Jacek P. Szaflik.

Zespół suchego oka po zabiegach chirurgii refrakcyjnej.
Authors: Justyna Izdebska, Bartosz M. Woźniak, Jacek P. Szaflik.

Dry Eye Disease after Refractive Surgery. Wydanie 4/2021str. 24 - 26 Autorzy: Justyna Izdebska1,2,3, Bartosz M. Woźniak1, Jacek P. Szaflik1,2,3. 1 Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie 2  Katedra…

Czytaj dalejZespół suchego oka po zabiegach chirurgii refrakcyjnej.
Authors: Justyna Izdebska, Bartosz M. Woźniak, Jacek P. Szaflik.