Stan zapalny w przebiegu zespołu suchego oka
Authors: Joanna Przybek-Skrzypecka, Jacek P. Szaflik.

Inflammation in Dry Eye Disease. Wydanie 4/2022str. 31 - 33 Autorzy: Joanna Przybek-Skrzypecka1,2, Jacek P. Szaflik1,2. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie. Katedra i Klinika Okulistyki Wydziału Lekarskiego Warszawskiego…

Czytaj dalejStan zapalny w przebiegu zespołu suchego oka
Authors: Joanna Przybek-Skrzypecka, Jacek P. Szaflik.

Rola czynników zapalnych w patogenezie zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem
Autorzy: Aneta Lewicka-Chomont, Kinga Król-Jarosz, Anna Uliasz

The Role of Inflammatory Factors in the Pathogenesis of Age-related Macular Degeneration Wydanie 2/2018str. 53 - 57 Autorzy: Aneta Lewicka-Chomont, Kinga Król-Jarosz, Anna Uliasz Klinika Okulistyki Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr…

Czytaj dalejRola czynników zapalnych w patogenezie zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem
Autorzy: Aneta Lewicka-Chomont, Kinga Król-Jarosz, Anna Uliasz