Aberracje wyższego rzędu jako coraz istotniejszy parametr podczas kwalifikacji pacjenta do operacji usunięcia zaćmy
Authors: Mateusz Porwolik, Ewa Mrukwa-Kominek.

Higher-order Aberrations as an Increasingly Important Parameter During the Qualification of a Patient for Cataract Surgery. Wydanie 1/2023str. 26 - 27 Autorzy: Mateusz Porwolik1,2, Ewa Mrukwa-Kominek1,2 Oddział Okulistyki Dorosłych Uniwersyteckiego…

Czytaj dalejAberracje wyższego rzędu jako coraz istotniejszy parametr podczas kwalifikacji pacjenta do operacji usunięcia zaćmy
Authors: Mateusz Porwolik, Ewa Mrukwa-Kominek.