Obecność płynów śródsiatkówkowego lub podsiatkówkowego jako czynnik prognostyczny terapii wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem.
Authors: Anna Święch, Jerzy Mackiewicz.

Subretinal or Intraretinal Fluid as a Prognostic Factors in Exudative Age-related Macular Degeneration Treatment.

Wydanie 2/2021
str. 55 – 57

Autorzy: Anna Święch, Jerzy Mackiewicz

Klinika Chirurgii Siatkówki i Ciała Szklistego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Mackiewicz


Summary: 

The exudative form of age-related macular degeneration in its active form is characterized by the presence of fluid, located subretinally or intraretinally. In that article, the relationship between the localization of fluid and the efficacy of treatment with the use of anti-vascular endothelial growth factor was analyzed.