Jakość życia pacjentów chorych na czerniaka błony naczyniowej
Autorzy: Weronika Pociej-Marciak, Izabella Karska-Basta, Bożena Romanowska-Dixon.

Quality of Life in Patients with Uveal Melanoma

Wydanie 4/2020
str. 40-42

Autorzy: Weronika Pociej-Marciak, Izabella Karska-Basta, Bożena Romanowska-Dixon

Katedra Okulistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Kierownik: prof. dr hab. n. med. Bożena Romanowska-Dixon.


Summary: 

Uveal melanoma is the most common primary intraocular neoplasm in adults, but not enough is known about the quality of life of patients diagnosed with it. The article presents a review of the available literature on the quality of life of patients diagnosed and treated with uveal melanoma. In recent years, there has been an increase in interest in the quality of life of cancer patients. Uveal melanoma is associated with a reduction in the quality of life of patients, but it remains unclear how different therapies affect the quality of life of many populations of patients with this diagnosis.

Keywords: intraocular malignant tumors, life quality.
Słowa kluczowe: złośliwe guzy wewnątrzgałkowe, jakość życia.