Chirurgia refrakcyjna a zez.
Authors: Agata J. Ordon, Justyna Izdebska, Anna Kamińska, Piotr Loba, Jacek P. Szaflik.

Refractive Surgery and Strabismus.

Wydanie 4/2021
str. 13 – 16

Autorzy: Agata J. Ordon1,2,3, Justyna Izdebska1,2,4, Anna Kamińska1,2,4, Piotr Loba2,3, Jacek P. Szaflik1,2,4.

1 Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
2  Centrum Mikrochirurgii Oka Laser w Warszawie
3  Zakład Patofizjologii Widzenia Obuocznego i Leczenia Zeza, I Katedra Chorób Oczu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Kierownik: prof. UMED, dr hab. n. med. Piotr Loba
4  Katedra i Klinika Okulistyki Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik


Summary: 

Refractive surgery, apart from the leading indications, has successfully emerged as a method of correcting certain types of strabismus related to refractive error, such as accommodative and partially accommodative esotropia. This article presents the role of refractive surgery in correcting the above-mentioned types of strabismus, as well as possible complications following refractive surgery in the form of postoperative abnormal eye alignment and diplopia.