Zmętnienia soczewki po zabiegu witrektomii tylnej – przegląd literatury
Autorzy: Sebastian Sirek, Rafał Leszczyński, Ewa Mrukwa-Kominek.

Lens Opacities after Posterior Vitrectomy – Literature Review

Wydanie 2/2020
str. 49-51

Autorzy: Sebastian Sirek1, Rafał Leszczyński1, Ewa Mrukwa-Kominek1,2

1. Oddział Okulistyki Dorosłych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek
2. Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek.


Summary: 

Vitrectomy is associated with ophthalmic complications that may impair visual acuity. The development or progression of nuclear cataracts is believed to be the most common complication of vitrectomy. The exact pathogenesis of cataract formation or turbidity progression following vitrectomy is unknown.
The development and progression of cataracts may be influenced by many factors, such as: the process of lens oxidation, the use of infusion fluids, light toxicity, duration of vitrectomy or the type of appropriate endotamponade. The key to preventing cataract formation after vitrectomy is still elusive.

Keywords: vitrectomy, nuclear cataracts, lens oxidation.
Słowa kluczowe: witrektomia, zaćma jądrowa, oksydacja soczewki.