Zastosowanie kropli nawilżających zawierających guar hydroksypropylowy w leczeniu zespołu suchego oka.
Authors: Justyna Izdebska, Agata J. Ordon.

The Use of Hydroxypropyl-guar Lubricating Eye Drops in the Management of Dry Eye Syndrome.

Wydanie 3/2021
str. 14 – 16

Autorzy: Justyna Izdebska1,2,3, Agata J. Ordon1,3,4.

1 Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik
2 Katedra i Klinika Okulistyki Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik
3 Centrum Mikrochirurgii Oka Laser w Warszawie
4 Zakład Patofizjologii Widzenia Obuocznego i Leczenia Zeza I Katedra Chorób Oczu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Kierownik: prof. UMED, dr hab. n. med. Piotr Loba.


Summary: 

Dry eye syndrome is a multifactorial disease of the ocular surface caused by insufficient tear production and/or loss of homeostasis of the tear film leading to ocular discomfort and disturbed vision, thereby impacting the quality of patients’ life. Application of lubricating eye drops, whose composition differs between a variety of products, is a common method of dry eye disease treatment. This article presents the use of hydroxypropyl-guar-containing lubricating eye drops in the management of dry eye syndrome.