Wybrane zagadnienia dotyczące implantów torycznych wszczepianych podczas operacji usunięcia zaćmy i operacji refrakcyjnej wymiany soczewki
Authors: Katarzyna Malinowska, Katarzyna Samelska, Justyna Izdebska, Jacek P. Szaflik.

Selected Aspects of Toric Intraocular Lens Implantation During Cataract Surgery and Refractive Lens Exchange.

Wydanie 1/2023
str. 20 – 22

Autorzy: Katarzyna Malinowska1, Katarzyna Samelska1,2, Justyna Izdebska1,2, Jacek P. Szaflik1,2

  1. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
  2. Katedra i Klinika Okulistyki Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
    Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik

Summary: 

Toric intraocular lens implantation is currently a preferred method of astigmatism correction in patients with cataract and during refractive lens exchange. Astigmatism-correcting lenses enable significant visual acuity improvement and increase patient satisfaction after the surgery. In order to achieve optimal postoperative results, it is required to conduct proper qualification, thorough and reliable keratometry measurements before surgery as well as consider potential contraindications to toric intraocular lens implantation. The aim of this review is to outline current indications and contraindications for toric lens implantation and to introduce toric lens power calculation methods.