Studium sześciomiesięcznego leczenia brolucizumabem (lekiem Beovu® ) wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem – opis trzech przypadków.
Authors: Dorota Luksa, Dorota Śpiewak, Katarzyna Michalska-Małecka.

Six-month Treatment of Wet Age Related Macular Degeneration with Brolucizumab (Beovu) – a Case Series of Three Patients. Wydanie 2/2021str. 58 - 62 Autorzy: Dorota Luksa1, Dorota Śpiewak1, Katarzyna Michalska-Małecka1,2…

Czytaj dalej Studium sześciomiesięcznego leczenia brolucizumabem (lekiem Beovu® ) wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem – opis trzech przypadków.
Authors: Dorota Luksa, Dorota Śpiewak, Katarzyna Michalska-Małecka.