Angiografia oparta na optycznej koherentnej tomografii – cechy aktywności błony neowaskularnej.
Authors: Joanna Gołębiewska, Magdalena Ulińska, Justyna Mędrzycka.

Optical Coherence Tomography Angiography – Features of Neovascular Lesion Activity. Wydanie 2/2021str. 49 - 54 Autorzy: Joanna Gołębiewska1,2, Magdalena Ulińska2, Justyna Mędrzycka1. 1 Klinika Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w…

Czytaj dalejAngiografia oparta na optycznej koherentnej tomografii – cechy aktywności błony neowaskularnej.
Authors: Joanna Gołębiewska, Magdalena Ulińska, Justyna Mędrzycka.

Angiografia oparta na optycznej koherentnej tomografii – trudności diagnostyczne.
Authors: Anna Matysik-Woźniak, Katarzyna Baltaziak, Robert Rejdak.

Optical Coherence Tomography Angiography – Diagnostic Difficulties. Wydanie 2/2021str. 42 - 48 Autorzy: Anna Matysik-Woźniak, Katarzyna Baltaziak, Robert Rejdak. Katedra i Klinika Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie…

Czytaj dalejAngiografia oparta na optycznej koherentnej tomografii – trudności diagnostyczne.
Authors: Anna Matysik-Woźniak, Katarzyna Baltaziak, Robert Rejdak.