Stan zapalny w przebiegu zespołu suchego oka
Authors: Joanna Przybek-Skrzypecka, Jacek P. Szaflik.

Inflammation in Dry Eye Disease. Wydanie 4/2022str. 31 - 33 Autorzy: Joanna Przybek-Skrzypecka1,2, Jacek P. Szaflik1,2. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie. Katedra i Klinika Okulistyki Wydziału Lekarskiego Warszawskiego…

Czytaj dalejStan zapalny w przebiegu zespołu suchego oka
Authors: Joanna Przybek-Skrzypecka, Jacek P. Szaflik.

Rola wybranych czynników genetycznych i epigenetycznych w patogenezie zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem.
Authors: Zofia Ulańczyk, Anna Machalińska.

The Role of Selected Genetic and Epigenetic Factors in the Pathogenesis of Ąge-related Macular Degeneration. Wydanie 2/2021str. 9 - 15 Autorzy: Zofia Ulańczyk1, Anna Machalińska2 1 Zakład Patologii Ogólnej Pomorskiego…

Czytaj dalejRola wybranych czynników genetycznych i epigenetycznych w patogenezie zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem.
Authors: Zofia Ulańczyk, Anna Machalińska.