Jednostronna jaskra wrodzona z wolooczem u dwóch sióstr – opis przypadków z długoterminową obserwacją
Authors: Agnieszka Tronina, Michał Bogocz, Erita Filipek.

Unilateral Congenital Glaucoma with Buphthalmos in Two Sisters – Case Report with Long Term Follow-up. Wydanie 1/2022str. 45 - 50 Autorzy: Agnieszka Tronina1,2, Michał Bogocz3, Erita Filipek1,2 Klinika Okulistyki Dziecięcej…

Czytaj dalejJednostronna jaskra wrodzona z wolooczem u dwóch sióstr – opis przypadków z długoterminową obserwacją
Authors: Agnieszka Tronina, Michał Bogocz, Erita Filipek.

Jaskra pierwotna wrodzona.
Autorzy: Joanna Zawistowska, Alina Bakunowicz-Łazarczyk

Primary Congenital Glaucoma Wydanie 3/2020str. 11-14 Autorzy: Joanna Zawistowska, Alina Bakunowicz-Łazarczyk Klinika Okulistyki Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zeza, Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w BiałymstokuKierownik: prof. dr hab.…

Czytaj dalejJaskra pierwotna wrodzona.
Autorzy: Joanna Zawistowska, Alina Bakunowicz-Łazarczyk