Czynniki ryzyka chorób układu sercowo- -naczyniowego a efektywność terapii wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem inhibitorami czynnika wzrostu śródbłonka naczyń
Autorzy: Joanna Łądkowska, Barbara Krupa-Szafran, Maciej Gawęcki, Marek Szołkiewicz

Cardiovascular Risk Factors and the Response to Anti-Vascular Endothelial Growth Factor Therapy of Exudative Age-related Macular Degeneration Wydanie specjalne czerwiec 2018str. 26 - 31 Autorzy: Joanna Łądkowska 1 , Barbara Krupa-Szafran 1 , Maciej…

Czytaj dalejCzynniki ryzyka chorób układu sercowo- -naczyniowego a efektywność terapii wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem inhibitorami czynnika wzrostu śródbłonka naczyń
Autorzy: Joanna Łądkowska, Barbara Krupa-Szafran, Maciej Gawęcki, Marek Szołkiewicz

Formularz STARS – nowe narzędzie analizy czynników ryzyka rozwoju zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem
Autorzy: Maciej Gawęcki, Agnieszka Jaszczuk-Maciejewska, Anna Wolnik

STARS Questionnaire – a New Tool of Age-related Macular Degeneration Risk Factors Assesment Wydanie 2/2018str. 68 - 73 Autorzy: Maciej Gawęcki 1 , Agnieszka Jaszczuk-Maciejewska 1 , Anna Wolnik 2 1 Poradnia Okulistyczna Dobry Wzrok w…

Czytaj dalejFormularz STARS – nowe narzędzie analizy czynników ryzyka rozwoju zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem
Autorzy: Maciej Gawęcki, Agnieszka Jaszczuk-Maciejewska, Anna Wolnik