Angiografia oparta na optycznej koherentnej tomografii – trudności diagnostyczne.
Authors: Anna Matysik-Woźniak, Katarzyna Baltaziak, Robert Rejdak.

Optical Coherence Tomography Angiography – Diagnostic Difficulties. Wydanie 2/2021str. 42 - 48 Autorzy: Anna Matysik-Woźniak, Katarzyna Baltaziak, Robert Rejdak. Katedra i Klinika Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie…

Czytaj dalejAngiografia oparta na optycznej koherentnej tomografii – trudności diagnostyczne.
Authors: Anna Matysik-Woźniak, Katarzyna Baltaziak, Robert Rejdak.