Epidemiologia, klasyfikacja i nowoczesne metody leczenia retinopatii i makulopatii cukrzycowej
Autorzy: Paulina Sienicka, Sylwia Chojnowska, Tomasz Baran, Roman Malesiński, Anna Popławska-Kita

Epidemiology, Classification and Innovative Therapies of Diabetic Retinopathy and Maculopathy

Wydanie 1/2018
str. 72 – 79

Autorzy: Paulina Sienicka 1 , Sylwia Chojnowska 2 , Tomasz Baran 3 , Roman Malesiński 1 , Anna Popławska-Kita 4

1 Oddział Chorób Oczu Wojewódzkiego Szpitala im. J. Śniadeckiego w Białymstoku
2 Instytut Medyczny Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
3 NZOZ Dental Clinic w Garwolinie
4 Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Adam Krętowski


Summary: Diabetic retinopathy is one of the most serious complications in diabetic patients. Retinal microcirculation damage leads to non proliferative retinopathy that can progress to proliferative form with development of retinal neovascularization. This process contributes to vision deterioration that can result in blindness. Diabetic retinopathy is considered the major cause of vision loss among adults in developed countries. Therefore it is essential to optimize existing treatment strategies and to introduce innovative therapies that can slow down progression of diabetic pathologies. Laser photocoagulation is regarded the standard treament method in vision loss prevention despite constant improvement in pharmacological modalities.