Ręczne i automatyczne systemy wyznaczania osi ustawienia torycznych soczewek wewnątrzgałkowych
Authors: Marcin Jaworski, Kamila Kozieł-Kołodziejczyk, Dorota Wyględowska-Promieńska.

Manual and Automatic Systems for Determining the Axis of Toric Intraocular Lenses. Wydanie 2/2022str. 45 - 47 Autorzy: Marcin Jaworski1, Kamila Kozieł-Kołodziejczyk1, Dorota Wyględowska-Promieńska1,2 Oddział Okulistyki Dorosłych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego…

Czytaj dalejRęczne i automatyczne systemy wyznaczania osi ustawienia torycznych soczewek wewnątrzgałkowych
Authors: Marcin Jaworski, Kamila Kozieł-Kołodziejczyk, Dorota Wyględowska-Promieńska.