Zespół pseudoeksfoliacji – przegląd aktualnych doniesień w aspekcie oceny przedoperacyjnej, powikłań sródoperacyjnych i innowacyjnych technologii stosowanych w operacji usunięcia zaćmy
Autorzy: Katarzyna Gontarz, Ewa Mrukwa-Kominek.

Pseudoexfoliation Syndrome – Review of Current Reports in Terms of Preoperative Assessment, Intraoperative Complications and Innovative Technologies Used in Cataract Surgery Wydanie 2/2020str. 43-48 Autorzy: Katarzyna Gontarz1,2, Ewa Mrukwa-Kominek1,2 1.…

Czytaj dalej Zespół pseudoeksfoliacji – przegląd aktualnych doniesień w aspekcie oceny przedoperacyjnej, powikłań sródoperacyjnych i innowacyjnych technologii stosowanych w operacji usunięcia zaćmy
Autorzy: Katarzyna Gontarz, Ewa Mrukwa-Kominek.