Proliferacja naczyniakowata siatkówki – rozpoznanie i leczenie według Programu Lekowego leczenia neowaskularnej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem. Doświadczenia własne
Autorzy: Barbara Kozub, Barbara Terelak-Borys, Joanna Mokrzecka, Magdalena Górska, Urszula Stachowska, Iwona Grabska-Liberek

Retinal Angiomatous Proliferation – Diagnosis and Treatment in the Context of the Neovascular Age-related Macular Degeneration Drug Prescription Programme. Own Experience

Wydanie specjalne czerwiec 2018
str. 21 – 25

Autorzy: Barbara Kozub 1 , Barbara Terelak-Borys 1,2 , Joanna Mokrzecka 1 , Magdalena Górska 1 , Urszula Stachowska 1,2 , Iwona Grabska-Liberek 1,2

1 Oddział Kliniczny Okulistyki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Iwona Grabska-Liberek
2 Klinika Okulistyki Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Iwona Grabska-Liberek


Summary: Retinal angiomatous proliferation is a variant of neovascular age-related macular degeneration. It is associated with the intraretinal neovascularization, which progresses vertically toward the retina and extends deeper into the subretinal space and the choroid. The imaging with optical coherence tomography, fluorescein angiography, indocyanine green angiography and optical coherence angiography will help in a differential diagnosis. The clinical manifestation of retinal angiomatous proliferation is not pathognomonic. It depends on the stage of a disease. The Neovascular Age-related Macular Degeneration Drug Prescription Programme allows using the antivascular endothelial growth factor therapy, which is currently the first-line treatment for retinal angiomatous proliferation.