Pomoce dla słabowidzących do bliży jako ważny element rehabilitacji chorych na zaawansowaną postać zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem. Część II. Pomoce nieoptyczne
Autorzy: Małgorzata Seredyka-Burduk, Waldemar Błoch, Paweł Stępniewski, Grażyna Malukiewicz, Bartłomiej Kałużny

The Near Vision Aids as an Important Part of Vision Rehabilitation in Patients with Advanced Stage of Age-related Macular Degeneration. Part II. Nonoptical Aids

Wydanie 2/2018
str. 78 – 81

Autorzy: Małgorzata Seredyka-Burduk 1,2 , Waldemar Błoch 2 , Paweł Stępniewski 3 , Grażyna Malukiewicz 1 , Bartłomiej Kałużny 1,2

1 Katedra i Klinika Chorób Oczu Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Grażyna Malukiewicz
2 Zakład Optometrii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Kierownik: dr hab. n. med. Bartłomiej Kałużny
3 Studenckie Koło Naukowe „Progres” Zakładu Optometrii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Opiekun Koła: dr n. med. Małgorzata Seredyka-Burduk


Summary: Vision rehabilitation for patients suffering from neovascular age-related macular degeneration must be employed before severe visual loss sets in. There are various strategies for improving visual function. Low vision therapies include use of prescription glasses, low vision aids, modification of the patients’ environment. The aim of this study is to present the near vision electronical aids which are more and more often prescribed to the patients with age-related macular degeneration. Authors describe electronic enlargers and magnifiers, discuss about special computer software dedicated for low vision patients. They pay attention to appropriate lighting for people with sight loss.