Ocena wyników chirurgicznego leczenia niedrożności dróg łzowych z zastosowaniem przezkanalikowej laserowej dakrocystorinostomii
Autorzy: Anna Kwiecińska, Małgorzata Woś, Jerzy Mackiewicz.

Evaluation of the Results of Surgical Treatment of Lacrimal System Obstruction with Trancanalicular Laser Dacryocystorhinostomy

Wydanie 1/2020
str. 22 – 26

Autorzy: Anna Kwiecińska 1, Małgorzata Woś 1, Jerzy Mackiewicz 2

1 Oddział Okulistyki z Pododdziałem Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie, Kierownik: dr n. med. Małgorzata Woś.
2 Klinika Chirurgii Siatkówki i Ciała Szklistego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Mackiewicz.


Summary: Purpose: Evaluation of the results of surgical treatment of primary acquired tear duct obstruction with the use of transcanalicular diode laser dacryocystorhinostomy.

Material and Methods: The study included 38 patients with primary acquired tear duct obstruction underwent transcanalicular laser dacryocystorhinostomy under general anesthesia. A total of 41 operations were performed. The observation period was 12 months.

Results: Three unsymmetrically numerical groups were distinguished. Postoperative success rate was: for groups 1 – 88.89% (24/27), groups 2 – 57.14% (4/7), groups 3 – 66.67% (4/6), respectively. For all population, the success rate was 80.49% (33/41) with an average follow-up period of 12 months.

Discussion: Transcanalicular diode laser dacryocystorhinostomy is a minimally invasive surgical procedure. Silicone tube intubation with dacryocystorhino­stomy surgery is used to prevent blocking of the lacrimal passage and to provide epithelialization.

Conclusion: Transcanalicular laser dacryocystorhinostomy with silicone intubation is an effective, minimally invasive and safe method of treating acquired primary tear duct obstruction.