Oglądaj aktualny webinar

W czwartek, 21 stycznia 2021 r. o godz. 19.00, odbył się webinar pt.

"Wysiękowe AMD - nowoczesna diagnostyka i leczenie"

Wystąpią:
  • dr n. med. Magdalena Ulińska
    temat wykładu: BIOLOGIA NUŻEŃCA
  • dr hab. n. med. Joanna Gołębiewska
    temat wykładu: Między teorią, a praktyką – skuteczna diagnostyka AMD
  • dr n. med. Anna Skłodowska
    temat wykładu: Aspekty praktyczne – leczenie AMD za pomocą brolucizumabu (BEOVU) – prezentacja przypadków
Moderatorem spotkania będzie dr n. med. Magdalena Ulińska
Proszę o wysyłanie pytań do wykładowców do 20.01.2021 r. na adres kwartalnik@okulistyka.com.pl.

Link do rejestracji do webinaru VII będzie wkrótce opublikowany.

Link do rejestracji do Webinaru VI:

Webinar będzie dostępny dla Państwa na platformie do niedzieli, 20 grudnia 2020r.

Serdecznie pozdrawiam
Redaktor Naczelny Kwartalnika Okulistyka
Prof. Jerzy Szaflik