Zasady Recenzowania i Recenzji

Opis procedury recenzji

Podstawą schematu procedury recenzowania są zalecenia MNiSW opisane w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce” (Warszawa 2011). Autorzy przekazując artykuł do redakcji, tym samym wyrażają zgodę na wszczęcie procesu recenzji.

Artykuły napływające do redakcji najpierw są oceniane przez zespół redakcyjny. Jeśli są opracowane zgodnie z regulaminem, redakcja wysyła je do niezależnych recenzentów spoza jednostki, w której są afiliowani autorzy, i spoza zespołu redakcyjnego czasopisma. W niektórych przypadkach, kiedy grono ekspertów z niektórych dziedzin jest wąskie, dopuszcza się powierzenie wykonania recenzji specjalistom z zespołu redakcyjnego.

Każdy artykuł jest oznaczany jedynie numerem – recenzenci i autorzy są dla siebie anonimowi, a procedura poufna (według zasady „double blind review„). Recenzja musi kończyć się jednoznacznym stwierdzeniem, czy artykuł został dopuszczony do druku, czy został odrzucony. Po pozytywnej opinii recenzentów prace zostają zaakceptowane do druku. Recenzje są sporządzane nieodpłatnie.