Prenumerata Kwartalnika Medycznego „Okulistyka”​

150,00 

Konto do wpłat:

Konto „Oftal” Sp. z o.o.
Nr: 45 2490 0005 0000 4530 7802 6945

Skontaktuj się z nami:

Prenumerata / Subscription:
Środy / Wednesday: godz. 13.00-17.00
Piątki / Friday: godz. 9.00-15.00
tel.: 692 933 909
e-mail: solkjl@wp.pl

Kategoria: