Prenumerata kwartalnika medycznego OKULISTYKA – nr 1, 2, 3, 4

180,00 

Plan wydawniczy kwartalnika medycznego OKULISTYKA 2024 i webinarów odzwierciedlających tematykę zeszytów

Zeszyt 1. Chirurgia witreoretinalna – opiekun merytoryczny prof. dr hab. n. med. Jakub Kałużny
Zeszyt 2. Diagnostyka i leczenie schorzeń rogówki – opiekun merytoryczny dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik
Zeszyt 3. Onkologia okulistyczna – opiekun merytoryczny dr hab. n. med. Bożena Romanowska-Dixon
Zeszyt 4. Varia – opiekun merytoryczny prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik

Konto do wpłat:

Konto „Oftal” Sp. z o.o.
Nr: 34 1020 1068 0000 1202 0380 5546

Skontaktuj się z nami:

Prenumerata / Subscription:
Środy / Wednesday: godz. 13.00-16.00
Piątki / Friday: godz. 9.00-15.00
tel.: 692 933 909
e-mail: redakcja@okulistyka.com.pl

Kategoria: