Prenumerata Kwartalnika Medycznego "Okulistyka"

Konto do wpłat:

Konto „Oftal” Sp. z o.o.
Nr: 34 1020 1068 0000 1202 0380 5546

Skontaktuj się z nami:

Prenumerata / Subscription:
Środy / Wednesday: godz. 13.00-17.00
Piątki / Friday: godz. 9.00-15.00
tel.: 692 933 909
e-mail: solkjl@wp.pl