Wydanie 1/2012

Rada Naukowa/ Scientific Board:
prof. dr hab. n. med. Janusz Czajkowski, Polska
prof. dr hab. n. med. Józef Kałużny, Polska
prof. Jacek J. Kanski MD, MS, FRCS, FRCOphth, Anglia
prof. dr hab. n. med. Tadeusz Kęcik, Polska
prof. Stanislaw A. Milewski MD, MA, FACS, Stany Zjednoczone
prof. dr hab. n. med. Olgierd Palacz, Polska
prof. dr hab. n. med. Andrzej Stankiewicz, Polska
prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik, Polska

Redaktor naczelny/ Editor-in-Chief:
prof. dr hab. med. Jerzy Szaflik

Zastępcy red. naczelnego/ V-ce Editor-in-deputy-Chief:
dr n. med. Anna M. Ambroziak
dr n. med. Ewa Langwińska-Wośko
dr hab. n. med. Dariusz Kęcik

Dyrektor Wydawnictwa/ Publishing House Director:
Elżbieta Bielecka

Wydawca/ Editor:
OFTAL Sp. z o. o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres redakcji/ Editorial Office:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./ fax: tel./fax 22 670-47-40,
22 511-62-00 w. 6245
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Dystrybucja i promocja: Oftal Sp. z o.o.
Distribution and promotion by Oftal Sp. z o.o.

Skład/ Computer composing: ARW QLCO.
Druk/ Printing: REGIS

wersja pierwotna (referencyjna) czasopisma to wersja papierowa/
Primary version (reference one) of the journal is a paper issue

Prenumerata/ Subscription, duties: Jacek Lipowski
tel./ fax: (22) 771 92 55
środy/ Wednesday – godz. 13.00-17.00
piątki/ Friday – godz. 9.00-15.00
e-mail: solkjl@wp.pl

Jaskra zawansowana – którą metodę leczenia preferować? (str. 5)
Krystyna Czechowicz-Janicka

Advanced Glaucoma – Which Treatment Method Should be Preferred?
Kilka uwag na temat możliwości leczenia zachowawczego zawansowanych postaci jaskry (str. 11)
Roman Goś

Options in Medical Treatment of Advanced Glaucoma Cases
Leczenie chirurgiczne jaskry zaawansowanej (str. 14)
Marek Rękas, Karolina Krix-Jachym, Anna Siemiątkowska

Surgical Treatment of the Advanced Glaucoma
Badania strukturalne w jaskrze zaawansowanej – opis przypadków (str. 18)
Krystyna Czechowicz-Janicka

Structural Examiantion in Advanced Glaucoma – Case Reports
Pomiar ciśnienia i histerezy w oku – cyfrowym tonometrem konturowym Pascal i analizatorem Ocular Response Analyser (ORA) (str. 27)
Henryk Kasprzak

Intraocular Pressure and Hysteresis Measurement in Eye – Using Digital Pascal Contour Tonometer and Ocular Response Analyzer (ORA)
Skaningowe polarymetry laserowe GDx Pro i GDx VCC – badania porównawcze pacjentów z jaskrą lub obserwowanych w kierunku jaskry (str. 39)
Jaromir Wasyluk1,2, Krystyna Czechowicz-Janicka2

Scanning Laser Polarimeters GDx Pro and GDx VCC – a Comparative Study in Glaucoma or Glaucoma Suspected Patients
Zapalenia błony naczyniowej jako współczesny problem okulistyczny (str. 45)
Dorota Kopacz, Katarzyna Pihowicz-Bakoń, Joanna Godowska-Brydak, Dariusz Kęcik

Uveitis as a Current Ophthalmological Problem
Mechanizmy wzrostu ciśnienia śródgałkowego u pacjentów z zapaleniem błony naczyniowej (str. 48)
Joanna Brydak-Godowska, Joanna Ciszewska, Dariusz Kęcik

Mechanisms of Raised Intraocular Pressure in Patients with Uveitis
Postępowanie w przypadkach podwyższonego ciśnienia śródgałkowego u pacjentów z zapaleniem błony naczyniowej (str. 51)
Joanna Brydak-Godowska, Dorota Kopacz, Katarzyna Pihowicz-Bakoń, Dariusz Kęcik

Medical Procedures in Intraocular Hypertension Secondary to Uveitis

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI