Wydanie 2/2011

Rada programowa/ Editorial Board:
prof. dr hab. n. med. Janusz Czajkowski, Polska
prof. dr hab. n. med. Józef Kałużny, Polska
prof. Jacek J. Kanski MD, MS, FRCS, FRCOphth, Anglia
prof. dr hab. n. med. Tadeusz Kęcik, Polska
prof. Stanislaw A. Milewski MD, MA, FACS, Stany Zjednoczone
prof. dr hab. n. med. Olgierd Palacz, Polska
prof. dr hab. n. med. Andrzej Stankiewicz, Polska
prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik, Polska

Redaktor naczelny/ Editor-in-Chief:
prof. dr hab. med. Jerzy Szaflik

Zastępcy red. naczelnego/ V-ce Editor-in-deputy-Chief:
dr n. med. Anna M. Ambroziak
dr n. med. Ewa Langwińska-Wośko
dr hab. n. med. Dariusz Kęcik

Dyrektor Wydawnictwa/ Publishing House Director:
Elżbieta Bielecka

Wydawca/ Editor:
OFTAL Sp. z o. o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres redakcji/ Editorial Office:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego
Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./ fax: tel./fax 22 670-47-40,
22 511-62-00 w. 6245
e-mail: ored@okulistyka.com.pl
www.okulistyka.com.pl

Dystrybucja i promocja: Oftal Sp. z o.o.
Distribution and promotion by Oftal Sp. z o.o.

Skład/ Computer composing: ARW QLCO.
Druk/ Printing: REGIS

Wersja pierwotna (referencyjna) czasopisma to wersja papierowa/ Primary version (reference one) od the journal is a paper issue

Warunki prenumeraty w 2011 roku/ Subscription terms in 2011:
nr 1, 2, 3, 4 oraz wydania dodatkowe – 100 PLN
No. 1, 2, 3, 4 and supplements – 100 PLN
Pismo dostępne wyłącznie w prenumeracie
Journal is available only in subscription

Wiktor Feliks Szokalski – ojciec okulistyki polskiej (str. 9)
Anna Skłodowska, Jerzy Szaflik

Wiktor Feliks Szokalski – Father of the Polish Ophthalmology
Profesor Kazimierz Noiszewski – sybirak, patriota, okulista (str. 19)
Maria Kmera-Muszyńska1, Alicja Moszczyńska-Kowalska2

Professor Kazimierz Noiszewski – Syberian Prisoner, Patriot, Ophthalmologist
Profesor Władysław Henryk Melanowski (str. 23)
Daria Kęcik1, Tomasz Wojak2, Piotr Maciejewicz1,2

Professor Władysław Henryk Melanowski
Profesor Witold Starkiewicz – twórca szczecińskiej szkoły strabologicznej (str. 25)
Danuta Karczewicz1, Wanda Andrzejewska1, Andrzej Lipiński2, Monika Drobek-Słowik1

Professor Witold Starkiewicz – Creator of the Strabology School
Profesor Zofia Falkowska – kierownik Katedry i Kliniki Okulistycznej I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w latach 1963-1977 (str. 30)
Tomasz Wojak1, Daria Kęcik2, Piotr Maciejewicz1,2

Professor Zofia Falkowska – Head of the Department of Ophthalmology of the Medical University of Warsaw in 1963-1977
Profesor Bolesław Aleksander Kornacki – kierownik Kliniki Okulistycznej Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu w latach 1980-1993 (str. 32)
Tadeusz Bolesław Kęcik

Professor Bolesław Aleksander Kornacki – Head of the Department of Ophthalmology of the Children’s Health Centre in Międzylesie in 1980-1993
Profesor Witold Juliusz Kapuściński – lekarz i humanista (str. 34)
Joanna Kalinowska, Marta Misiuk-Hojło

Professor Witold Juliusz Kapuściński – Physician and Humanist
Elżbieta Rusinowa – pierwszy kierownik Kliniki Chorób Oczu Akademii Medycznej w Bydgoszczy (str. 40)
Grażyna Malukiewicz, Joanna Stafiej

Elżbieta Rusin – the First Head of the Department of Ophthalmology, Medical College in Bydgoszcz
Lecznictwo szpitalne w zakresie okulistyki pediatrycznej w Łodzi w latach 1945-2005 (str. 42)
Mirosława Grałek

Hospital Services in a Field of Pediatric Ophthalmology in Łódź in Years 1945-2005

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI