Wydanie 1/2011

Rada programowa/ Editorial Board:
prof. dr hab. n. med. Janusz Czajkowski, Polska
prof. dr hab. n. med. Józef Kałużny, Polska
prof. Jacek J. Kanski MD, MS, FRCS, FRCOphth, Anglia
prof. dr hab. n. med. Tadeusz Kęcik, Polska
prof. Stanislaw A. Milewski MD, MA, FACS, Stany Zjednoczone
prof. dr hab. n. med. Olgierd Palacz, Polska
prof. dr hab. n. med. Andrzej Stankiewicz, Polska
prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik, Polska

Redaktor naczelny/ Editor-in-Chief:
prof. dr hab. med. Jerzy Szaflik

Zastępcy red. naczelnego/ V-ce Editor-in-deputy-Chief:
dr n. med. Anna M. Ambroziak
dr n. med. Ewa Langwińska-Wośko
dr hab. n. med. Dariusz Kęcik

Dyrektor Wydawnictwa/ Publishing House Director:
Elżbieta Bielecka

Wydawca/ Editor:
OFTAL Sp. z o. o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres redakcji/ Editorial Office:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego
Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./ fax: tel./fax 22 670-47-40,
22 511-62-00 w. 6245
e-mail: ored@okulistyka.com.pl
www.okulistyka.com.pl

Dystrybucja i promocja: Oftal Sp. z o.o.
Distribution and promotion by Oftal Sp. z o.o.

Skład/ Computer composing: ARW QLCO.
Druk/ Printing: REGIS

Wersja pierwotna (referencyjna) czasopisma to wersja papierowa/ Primary version (reference one) od the journal is a paper issue

Warunki prenumeraty w 2011 roku/ Subscription terms in 2011:
nr 1, 2, 3, 4 oraz wydania dodatkowe – 100 PLN
No. 1, 2, 3, 4 and supplements – 100 PLN
Pismo dostępne wyłącznie w prenumeracie
Journal is available only in subscription

Znaczenie konsultacji okulistycznej w praktyce położniczej – artykuł wprowadzający (str. 11)
Mirosław Wielgoś

Ophthalmological Consultation Significance in Obstetrics Practice
Jak oko wpływa na ciążę, a jak ciąża na oko – wybrane zagadnienia (str. 14)
Janusz Czajkowski1,2

How Does the Eue Influence Pregnancy, and How Pregnancy Influence
Zaburzenia powierzchni oka w okresie ciąży i karmienia – problematyka korekcji wad wzroku, ze szczególnym uwzględnieniem soczewek kontaktowych (str. 18)
Anna M. Ambroziak, Ewa Langwińska-Wośko, Magdalena Korwin, Anna Wójcik-Gryciuk

Ocular Surface Disorders During Pregnancy and Breast-feeding
Ciśnienie śródgałkowe u kobiet w ciąży i w okresie laktacji (str. 21)
Magdalena Pilas-Pomykalska1,2, Janusz Czajkowski2,3

Intraocular Pressure During Pregnancy and Lactation
Selektywna trabekuloplastyka laserowa (SLT) – metoda z wyboru w leczeniu jaskry u kobiet w ciąży (str. 24)
Krystyna Czechowicz-Janicka

Selective Laser Trabeculoplasty (SLT) – Method of Choice in Glaucoma Treatment in Pregnant Women
Narząd wzroku w przebiegu ciąży – wybrane aspekty (str. 27)
Joanna Ciszewska, Joanna Moneta-Wielgoś, Joanna Godowska, Monika Turczyńska

Pregnancy and the Eye – Selected Aspects
Zapalenia błony naczyniowej u ciężarnych (str. 30)
Joanna Adamiec-Mroczek, Anna Turno-Kręcicka, Marta Misiuk-Hojło

Uveitis and Pregnancy
Retinopatia cukrzycowa u kobiet w ciąży (str. 34)
Monika Turczyńska, Joanna Ciszewska, Joanna Moneta-Wielgoś, Joanna Brydak-Godowska, Dariusz Kęcik

Diabetic Retinopathy in Pregnant Women
Toksoplazmozowe zapalenie siatkówki u kobiety w ciąży (str. 38)
Piotr K. Borkowski1, Joanna Brydak-Godowska2

Toxoplasma retinochoroiditis in Pregnancy
Poród u pacjentek krótkowzrocznych – fakty i mity (str. 41)
Joanna Ciszewska, Joanna Brydak-Godowska, Joanna Moneta-Wielgoś, Monika Turczyńska

Delivery in Myopic Women – Facts and Myths

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI