Wydanie 1/2004

Rada programowa:
prof. dr hab. med.
Janusz Czajkowski
prof. dr hab. med.
Józef Kałużny
prof. dr hab. med.
Tadeusz Kęcik
prof. zw. dr hab. med.
Olgierd Palacz
prof. dr hab. med.
Andrzej Stankiewicz
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik

Z-cy red. naczelnego:
dr n. med.
Ewa Langwińska-Wośko
dr hab. n. med.
Dariusz Kęcik

Dyrektor Wydawnictwa
Elżbieta Bielecka

Wydawca:
OFTAL Sp. z o.o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres Redakcji:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./fax (0-22) 670 47 40
c. 618 84 85 wew. 52-45
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Skład:
ARW QLCO.

Druk:
REGIS

Warunki prenumeraty
w 2004 roku:
nr 1, 2, 3, 4 oraz
suplementy - 64 zł.
Pismo dostępne wyłącznie w prenumeracie
Konto Wydawcy:
BPH S.A. Oddział w Warszawie,
Świętokrzyska 12
Nr: 39 1060 0076 0000 3200 0043 4563
Oftal Sp. z o.o.

Zapalenie wewnątrzgałkowe jako powikłanie operacji okulistycznych
Jacek Robaszkiewicz, Mariusz Kosatka, Marek Rękas, Rafał Pawlik

Endophthalmitis as a complication of ophthalmic surgery
Mikroflora worka spojówkowego u pacjentów zgłaszających się do operacji zaćmy
Małgorzata Gawrońska1, Józef Kałużny1, Agnieszka Mikucka2, Eugenia Gospodarek2

Bacterial flora in conjunctival sac of patients undergoing cataract surgery
Wpływ dezynfekcji worka spojówkowego 5,0% roztworem PVP-Jodi na drobnoustroje u pacjentów operowanych z powodu zaćmy
Małgorzata Gawrońska1, Józef Kałużny1, Agnieszka Mikucka2, Eugenia Gospodarek2

The influence of 5,0% PVP-Jodi solution on the bacterial flora of the conjunctival sac in patients undergoing cataract surgery
Profilaktyka pooperacyjnego zapalenia wewnątrzgałkowego w chirurgii okulistycznej
Marcin Stopa, Marcin Czajka

Postoperative endophthalmitis prophylaxis in ocular surgery
Czynniki ryzyka, leczenie i profilaktyka zakażeń pooperacyjnych w okulistyce
Ewa Mrukwa-Kominek, Stanisława Gierek-Ciaciura, Artur Pasternak

Risk factors, treatment and prophylaxis of postoperative infections in ophthalmology
Grzybicze zapalenia wnętrza gałki ocznej - diagnostyka, obraz kliniczny i postępowanie terapeutyczne
Jadwiga Bernardczyk-Meller

Fungal endophthalmitis - diagnosis, clinics and therapeutic procedures
Pooperacyjne zapalenia wewnątrzgałkowe
Piotr Jurowski, Katarzyna Kaszuba-Bartkowiak, Alicja Zeman-Miecznik, Magdalena Dąbek, Anna Barbara Lewandowska, Katarzyna Wybór, Michał Nowak

Postoperative endophthalmitis
Występowanie zapalenia wnętrza gałki ocznej po zabiegu usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji
Edward Wylęgała, Jolanta Łogiewa-Toborek, Dorota Tarnawska, Dariusz Dobrowolski

Incidence of endophthalmitis after cataract phacoemulsyfication
Zespół Vogta-Koyanagi-Harady
Gabriela Delong, Andrzej Stankiewicz

Vogt-Koyanagi-Harada Syndrome
Porównanie odczuć bólowych przy znieczuleniu kroplowym i okołogałkowym w zabiegach fakoemulsyfikacji zaćmy
Edward Wylęgała, Antonina Jurewicz, Dorota Tarnawska, Dariusz Dobrowolski, Adam Jankowski, Jolanta Łogiewa-Toborek

Comparison of topical vs peribulbar anesthesia in phacoemulsification

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI