Wydanie 4/2010

Rada programowa:
prof. dr hab. n. med.
Janusz Czajkowski
prof. dr hab. n. med.
Józef Kałużny
prof. dr hab. n. med.
Tadeusz Kęcik
prof. zw. dr hab. n. med.
Olgierd Palacz
prof. dr hab. n. med.
Andrzej Stankiewicz
prof. dr hab. n. med.
Jerzy Szaflik
prof. Jacek J. Kanski MD, MS, FRCS, FRCOphth, UK
prof. Stanislaw A. Milewski M.D., M.A., F.A.C.S., USA

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. n. med.
Jerzy Szaflik

Z-cy red. naczelnego:
dr n. med.
Anna M. Ambroziak
dr n. med.
Ewa Langwińska-Wośko
dr hab. n. med.
Dariusz Kęcik

Dyrektor Wydawnictwa
Elżbieta Bielecka

Wydawca:
OFTAL Sp. z o.o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres Redakcji:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./fax (0-22) 670 47 40
c. 618 84 85 wew. 52-45
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Skład:
ARW QLCO.

Druk:
REGIS

Wersja pierwotna (referencyjna) czasopisma to wersja papierowa/ Primary version (reference one) od the journal is a paper issue

Warunki prenumeraty
w 2009 roku:
nr 1, 2, 3, 4 oraz
wydania dodatkowe - 85 zł.
Pismo dostępne wyłącznie w prenumeracie
Konto Wydawcy:
BPH S.A. Oddział w Warszawie,
Świętokrzyska 12
Nr: 39 1060 0076 0000 3200 0043 4563
Oftal Sp. z o.o.

Urazy gałki ocznej – nazewnictwo, klasyfikacja i rokowanie (str. 9)
Robert Rejdak1,3, Piotr Stopa3, Tomasz Chorągiewicz1, Aneta Lewicka-Chomont3, Wesam Taslaq3, Dariusz Haszcz1, Anselm Jünemann2

Ocular Injuries – Terminology, Classification and Prognosis
Postępowanie w przypadkach powikłań ciężkich urazów gałki ocznej (str. 13)
Robert Rejdak1,3, Piotr Stopa3, Tomasz Chorągiewicz1, Aneta Lewicka-Chomont3, Małgorzata Szkaradek3, Dariusz Haszcz1, Tomasz Żarnowski1, Cesare Forlini4, Anselm Jünemann2

Management of Severe Eye Trauma Complications
Zaopatrzenie ran rogówki – zasady postępowania (str. 19)
Dorota Kopacz, Piotr Maciejewicz, Katarzyna Kotela-Węgrzyn, Joanna Kalińska, Dariusz Kęcik

Corneal Incarceration Treatment – Principles of the Management
Postępowanie u chorych z ciałem obcym wewnątrzgałkowym (str. 23)
Michał Wilczyński

Treatment in Patients with Intraocular Foreign Body
Strategie postępowania w przypadku urazów z brakiem przezierności ośrodków optycznych (str. 29)
Robert Rejdak1,2, Tomasz Chorągiewicz1, Piotr Stopa2, Aneta Lewicka-Chomont2, Dariusz Haszcz1, Tomasz Żarnowski1, Anselm Jünemann3

Treatment Strategies in Case of Ocular Trauma without Optical Media Transparency
Obrażenia oczodołu powikłane obecnością ciała obcego (str. 34)
Bogumił Lewandowski1,2, Robert Brodowski2, Mateusz Dymek2, Joanna Wojnar2, Piotr Stopa3, Robert Rejdak3,4

Orbital Trauma Complicated by Penetrating Foreign Body
Pourazowy wylew krwi do komory przedniej – patomechanizm i współwystępujące powikłania (str. 39)
Magdalena Smużyńska1, Barbara Herbut-Kawalec1, Ewa Pieczara1, Erita Filipek1,2, Maria Formińska-Kapuścik1,2

Post-traumatic Anterior Chamber Hyphema – Pathomechanism
Patofizjologia zaburzeń ruchomości gałek ocznych u pacjentów po złamaniach rozprężających oczodołu (str. 45)
Piotr Loba

The Pathophysiology of Ocular Motility Disorders in Patients with Orbital Blow-out Fractures
Ostry dyżur okulistyczny – retrospektywna analiza porównawcza przyczyn i liczby zgłoszeń (str. 49)
Dariusz Kęcik, Monika Turczyńska, Joanna Ciszewska, Marta Makowiec-Tabernacka, Renata Niemczyk, Magdalena Szczygielska, Małgorzata Werenowska-Pietrzyk, Dominika Białas

Ophthalmic Emergency Service – Retrospective Comparative Analysis of Patient Number and Applications
Ostry dyżur okulistyczny – retrospektywna analiza porównawcza przyczyn hospitalizacji (str. 54)
Monika Turczyńska, Joanna Ciszewska, Dariusz Kęcik

Emergency in Ophthalmology – Retrospective Study of Causes of Urgent Hospitalization
Urazy narządu wzroku u dzieci wymagające zaopatrzenia chirurgicznego – w materiale własnym (str. 59)
Erita Filipek1, Adrian Smędowski2, Karolina Mikuś2, Agnieszka Fitowska2, Patrycja Orchel2, Ewa Mrukwa-Kominek3

Ophthalmological Injuries in Children Requiring Surgical Management
Wyniki operacyjnego usunięcia zaćmy urazowej z wszczepieniem sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej tylnokomorowej u dzieci i młodzieży (str. 63)
Lidia Nawrocka2, Maria Formińska-Kapuścik1, Erita Filipek1, Ewa Pieczara2

Post-traumatic Cataract Extraction with Posterior Chamber IOL Implantation in Children and Teenagers – Own Results
Metaliczne ciało obce wewnątrzgałkowe tkwiące w ranie wylotowej w tylnym odcinku gałki ocznej – opis przypadku (str. 68)
Tomasz Chudoba, Joanna Sempińska-Szewczyk, Radosław Kaźmierczak, Agnieszka Shein

Metallic Intraocular Foreign Body Localized in Posterior Exit of the Wound – Case Report
Retinopatia słoneczna jako przykład urazu fotochemicznego siatkówki (str. 73)
Katarzyna J. Napora, Iwona Obuchowska, Zofia Mariak

Solar Retinopathy as an Example of Photochemical Retinal Injury
Samoistne przedarcie nabłonka barwnikowego siatkówki – opis przypadku (str. 76)
Monika Modrzejewska1, Alicja Zdanowska2, Danuta Karczewicz1, Katarzyna Mozolewska-Piotrowska1

Spontaneous Retinal Pigment Epithelium Tear – Case Report
Charakter histopatologiczny zmian aparatu ochronnego oka u chorych leczonych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. WAM w Łodzi w latach 2004-2007 (str. 80)
Michał S. Nowak1, Roman Goś1, Krzysztof Zieliński2,Tadeusz Modrzewski2, Monika Daszyńska1, Katarzyna Wojciechowska1, Marzena Wlazły-Karasek1, Dorota Snopkowska-Wiaderna2

Results of Histopathological Diagnoses of the External Eye Lesions in Patients from the Military Memorial Hospital in Lodz from 2004-2007

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI