Wydanie 1/2002

Rada programowa:
prof. dr hab. med.
Janusz Czajkowski
prof. dr hab. med.
Józef Kałużny
prof. dr hab. med.
Tadeusz Kęcik
prof. zw. dr hab. med.
Olgierd Palacz
prof. dr hab. med.
Andrzej Stankiewicz
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik

Z-cy red. naczelnego:
dr n. med.
Ewa Langwińska-Wośko
dr hab. n. med.
Dariusz Kęcik

Dyrektor Wydawnictwa
Elżbieta Bielecka

Wydawca:
OFTAL Sp. z o.o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres Redakcji:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./fax (0-22) 670 47 40
c. 618 84 85 wew. 52-45
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Skład:
PPUH "VeriS"

Druk:
REGIS

Warunki prenumeraty
w 20021 roku:
nr 1, 2, 3, 4 oraz wydania
specjalne - 60 zł.
Wpłat należy dokonywać
na konto Wydawcy:
BPH S.A. I O/Warszawa, Filia nr 1
Nr: 10601028-320000434563
Oftal Sp. z o.o.

Wspomnienie o profesorze Stanisławie B. Bartkowskim
Jan Zapała

Patomechanizm, symptomatologia i diagnostyka złamania rozprężającego oczodołu
Stanisław B. Bartkowski , Grażyna Wyszyńska-Pawelec, Jan Zapała

Metody leczenia i rehabilitacji chorych ze złamaniem rozprężającym oczodołu
Stanisław B. Bartkowski , Grażyna Wyszyńska-Pawelec, Jan Zapała

Metody i wyniki operacyjnego leczenia opadnięcia powieki górnej w materiale własnym
Jan Zapała, Stanisław B. Bartkowski , Grażyna Wyszyńska-Pawelec, Krystyna M. Krzystkowa

Wyniki leczenia i analiza czynników rokowniczych u chorych ze złamaniem rozprężającym oczodołu
Stanisław B. Bartkowski , Grażyna Wyszyńska-Pawelec, Jan Zapała

Malformacja naczyniowa oczodołu - opis przypadku
Jacek Składzień, Andrzej Urbanik, Magdalena Obtułowicz

Porównanie metod leczenia oftalmopatii towarzyszącej chorobie Gravesa-Basedowa
Elżbieta Mackiewicz

Wytrzeszcz jednostronny spowodowany torbielą śluzową zatok przynosowych
Izabela Mencel-Bednarek, Joanna Brydak-Godowska, Tadeusz Kęcik, Izabella Skórska

Zmiany oczne w postępującym połowiczym zaniku twarzy
Joanna Brydak-Godowska, Ewa Dróbecka-Brydak, Maria Błaszczyk, Olga Glińska, Leszek Królicki

Analiza porównawcza funkcji oczu i powikłań po operacji zaćmy z wszczepem soczewek wewnątrzgałkowych, tylnokomorowych mocowanych do twardówki i soczewek przedniokomorowych
Wojciech Lubiński, Krzysztof Barnyk, Elżbieta Pieńkowska-Machoy, Danuta Karczewicz, Olgierd Palacz

Próba oceny wyników częściowej sinusektomii jako metody chirurgicznego leczenia jaskry pierwotnej otwartego kąta
Małgorzata Stawska, Janusz Borowski

Zapobieganie żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej w okresie okołooperacyjnym u chorych okulistycznych
Sylwestra Pankowska, Ewa Mayzner-Zawadzka

Stosowanie leków przeciwkrzepliwych u chorych poddawanych operacjom okulistycznym
Sylwestra Pankowska, Ewa Mayzner-Zawadzka

Ocena przyczyn braku pozytywnych odległych wyników leczenia operacyjnego zezów rozbieżnych pierwotnych u dzieci
Małgorzata Brodecka, Katarzyna Sauter

Analiza porównawcza leczenia operacyjnego zezów rozbieżnych okresowych i stałych u dzieci
Małgorzata Brodecka, Katarzyna Sauter

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI