Wydanie 4/2001

Rada programowa:
prof. dr hab. med.
Janusz Czajkowski
prof. dr hab. med.
Józef Kałużny
prof. dr hab. med.
Tadeusz Kęcik
prof. zw. dr hab. med.
Olgierd Palacz
prof. dr hab. med.
Andrzej Stankiewicz
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik

Z-cy red. naczelnego:
dr n. med.
Ewa Langwińska-Wośko
dr hab. n. med.
Dariusz Kęcik

Dyrektor Wydawnictwa
Elżbieta Bielecka

Wydawca:
OFTAL Sp. z o.o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres Redakcji:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./fax (0-22) 670 47 40
c. 618 84 85 wew. 52-45
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Skład:
INDYGO PRESS

Druk:
LOGOS DRUK

Warunki prenumeraty
w 2001 roku:
nr 1, 2, 3, 4 oraz wydania
specjalne - 50 zł.
Wpłat należy dokonywać
na konto Wydawcy:
BPH S.A. I O/Warszawa, Filia nr 1
Nr: 10601028-320000434563
Oftal Sp. z o.o.

Wirusowe choroby oka
Olgierd Palacz, Stefania Giedrys-Kalemba

Objawy oczne w AIDS
Danuta Karczewicz, Joanna Skowron

Zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS)
Danuta Karczewicz, Joanna Skowron

Zespół zapalny IRU (immune recovery uveitis) u pacjentów z AIDS
Beata Urban, Alina Bakunowicz-Łazarczyk

Epidemiczne zapalenie spojówki i rogówki wywołane przez adenowirus typ 8 (Ad 8) - obraz kliniczny, diagnostyka i leczenie
Agnieszka Siennicka

Leczenie wirusowego zapalenia rogówki - metody fizykalne
Ewa Mrukwa-Kominek, Ariadna Gierek-Łapińska

Keratoconjunctivitis epidemica - obrazy konfokalne
Ewa Mrukwa-Kominek, Iwona Rokita-Wala, Stanisława Gierek-Ciaciura

Zmiany rogówkowe w przebiegu półpaśca ocznego
Katarzyna Mozolewska-Piotrowska

Choroby wirusowe rogówki a keratoplastyka
Paweł Lipowski, Barbara Iwaszkiewicz-Bilikiewicz, Jarosława Krajka-Lauer

Zapalenie wirusowe rogówki w zespole suchego oka
Jarosława Krajka-Lauer, Ewa Zdybel, Paweł Lipowski

Objawy oczne i powikłania w przebiegu chorób wirusowych wieku dziecięcego
Jadwiga Bernardczyk-Meller

Zespół Susaca - mikroangiopatia naczyń siatkówki, ślimaka i mózgu
Tadeusz Kęcik, Joanna Godowska, Ewa Dróbecka, Maria Paćkowska, Krzysztof Wasiak, Beata Zakrzewska-Pniewska

Powierzchowne punktowate zapalenie rogówki Thygeson'a (SPK) - opis przypadku - etiopatogeneza, diagnostyka i leczenie
Wojciech Banyś, Edward Wylęgała, Aneta Ludyga, Dariusz Dobrowolski, Ewa Marta Wróblewska, Urszula Siekiera

Próba zastosowania metody fotodynamicznej w wybranych schorzeniach rogówki
Iwona Świtka-Więcławska, Tadeusz Kęcik, Mirosław Kwaśny, Alfreda Graczyk

Antybiotykoterapia miejscowa w okresie okołooperacyjnym Norfloksacyna (Chibroxin) w zabiegach operacyjnych u dzieci
Stanisław Krzywicki, Anna Bukała-Mroczek, Mariola Litewska

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI