Wydanie 2/2001

Rada programowa:
prof. dr hab. med.
Janusz Czajkowski
prof. dr hab. med.
Józef Kałużny
prof. dr hab. med.
Tadeusz Kęcik
prof. zw. dr hab. med.
Olgierd Palacz
prof. dr hab. med.
Andrzej Stankiewicz
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik

Z-cy red. naczelnego:
dr n. med.
Ewa Langwińska-Wośko
dr hab. n. med.
Dariusz Kęcik

Dyrektor Wydawnictwa
Elżbieta Bielecka

Wydawca:
OFTAL Sp. z o.o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres Redakcji:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./fax (0-22) 670 47 40
c. 618 84 85 wew. 52-45
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Skład:
INDYGO PRESS

Druk:
LOGOS DRUK

Warunki prenumeraty
w 2001 roku:
nr 1, 2, 3, 4 oraz wydania
specjalne - 50 zł.
Wpłat należy dokonywać
na konto Wydawcy:
BPH S.A. I O/Warszawa, Filia nr 1
Nr: 10601028-320000434563
Oftal Sp. z o.o.

Medyczne aplikacje laserów - stan aktualny i perspektywy rozwoju I. Aplikacje terapeutyczne
Andrzej Zając

Medyczne aplikacje laserów - stan aktualny i perspektywy rozwoju II. Aplikacje diagnostyczne
Andrzej Zając, Jan Kasprzak

Możliwości diagnostyczne struktur oka z wykorzystaniem skaningowych metod optycznych
Jan Kasprzak, Tadeusz Kęcik, Agnieszka Samsel, Dariusz Kęcik, Aleksandra Borkowska

Zapobiegawcza fotokoagulacja laserowa siatkówki
Joanna Ciszewska, Tadeusz Kęcik, Iwona Świtka-Więcławska

Rola koagulacji laserowej w leczeniu zakrzepów żył siatkówki
Tadeusz Kęcik, Izabela Mencel-Bednarek, Dariusz Kęcik

Ocena zastosowania lasera diodowego do endofotokoagulacji siatkówki podczas witrektomii przez pars plana
Jerzy Mackiewicz, Dariusz Czop, Zbigniew Zagórski

Laser excimerowy w chirurgii refrakcyjnej rogówki
Iwona Liberek, Jerzy Szaflik

Fotokeratektomia terapeutyczna laserem excimerowym - wskazania i wykorzystanie
Ewa Mrukwa-Kominek

Metoda fotodynamiczna - główne kierunki rozwoju w okulistyce
Iwona Świtka-Więcławska, Mariusz Kęcik

Laserowa termochemioterapia w leczeniu siatkówczaka
Marek E. Prost, Wojciech Hautz

Laseroterapia w leczeniu retinopatii wcześniaków
Marek E. Prost

Efekty kliniczne lasera holmowego w leczeniu starczego podwinięcia powieki dolnej
Mariusz Kęcik

Sklerostomia laserowa
Dariusz Kęcik, Maciej Wojak, Dorota Kopacz, Piotr Maciejewicz, Jan Kasprzak

Zapalenie nerwu wzrokowego - choroba z pogranicza
Andrzej Stankiewicz, Danuta Sierocka

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI