Wydanie 4/2000

Rada programowa:
prof. dr hab. med.
Janusz Czajkowski
prof. dr hab. med.
Józef Kałużny
prof. dr hab. med.
Tadeusz Kęcik
prof. zw. dr hab. med.
Olgierd Palacz
prof. dr hab. med.
Andrzej Stankiewicz
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik

Z-cy red. naczelnego:
dr n. med.
Ewa Langwińska-Wośko
mgr
Jan Kasprzak
Dyrektor Wydawnictwa
Elżbieta Bielecka

Wydawca:
OFTAL Sp. z o.o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres Redakcji:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./fax (0-22) 670 47 40
c. 618 84 85 wew. 52-45
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Skład:
INDYGO PRESS

Druk:
Elżbieta Banaszek

Warunki prenumeraty
w 2000 roku:

nr 1, 2, 3, 4 oraz wydania
specjalne - 40 zł.
Wpłat należy dokonywać
na konto Wydawcy:
BPH S.A. I O/Warszawa, Filia nr 1
Nr: 10601028-320000434563
Oftal Sp. z o.o.

Rzut oka na alergię jako problem społeczny i interdyscyplinarny
Krzysztof Buczyłko

Alergia pyłkowa w rejonie miast uprzemysłowionych
Krystyna Obtułowicz

Narząd wzroku w alergii pyłkowej
Anna Groblewska, Janusz Czajkowski

Histamina a oko
Anna Groblewska, Janusz Czajkowski

Cząsteczka adhezji międzykomórkowej - 1 (ICAM - 1 lub CD 54)
Anna Groblewska, Janusz Czajkowski

Metody diagnostyczne w alergicznych schorzeniach
Anna Groblewska, Beata Najdyhor, Janusz Czajkowski

Anatomiczne i fizjologiczne czynniki wpływające na funkcję filmu łzowego
Andrzej Okoń, Roman Goś

Ocena skuteczności preparatu Alomide (0,1% Lodoksamid) w leczeniu alergicznego zapalenia spojówek
Ewa Langwińska-Wośko, Anna Klemarczyk, Jolanta Gawrońska, Małgorzata Sikora

Odporność komórkowa w zapaleniach błony naczynowej oczu
Regina Antosiuk, Alina Bakunowicz-Łazarczyk, Jolanta Wysocka, Barbara Scherer-Wollna

Zaburzenia widzenia jako pierwszy objaw guza wewnątrzczaszkowego z doświadczeń własnych oddziału okulistycznego
Teresa M. Kotkowska, Leszek Burghardt

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI