Wydanie 3/2000

Rada programowa:
prof. dr hab. med.
Janusz Czajkowski
prof. dr hab. med.
Józef Kałużny
prof. dr hab. med.
Tadeusz Kęcik
prof. zw. dr hab. med.
Olgierd Palacz
prof. dr hab. med.
Andrzej Stankiewicz
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik

Z-cy red. naczelnego:
dr n. med.
Ewa Langwińska-Wośko
mgr
Jan Kasprzak
Dyrektor Wydawnictwa
Elżbieta Bielecka

Wydawca:
OFTAL Sp. z o.o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres Redakcji:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./fax (0-22) 670 47 40
c. 618 84 85 wew. 52-45
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Skład:
INDYGO PRESS

Druk:
Elżbieta Banaszek

Warunki prenumeraty
w 2000 roku:

nr 1, 2, 3, 4 oraz wydania
specjalne - 40 zł.
Wpłat należy dokonywać
na konto Wydawcy:
BPH S.A. I O/Warszawa, Filia nr 1
Nr: 10601028-320000434563
Oftal Sp. z o.o.

Antybiotyki w okulistyce
Andrzej Danysz

Antybiotykoterapia w okulistyce
Andrzej Stankiewicz, Andrzej Mikita, Radosław Żywalewski

Podstawy steroidoterapii w chorobach oczu
Andrzej Członkowski, Dagmara Mirowska

Steroidoterapia w okulistyce
Andrzej Stankiewicz, Andrzej Mikita, Radosław Żywalewski

Niesteroidowe leki przeciwzapalne w okulistyce - co dalej?
Włodzimierz Buczko, Jolanta M. Andrzejewska-Buczko

Zastosowanie kortykosteroidów w leczeniu odrzutu rogówki po przeszczepie drążącym
Edward Wylęgała

Aminoglikozydy (Tobrex) w leczeniu zmian przedniego odcinka oka u dzieci z wrodzoną niedrożnością dróg łzowych
Dorota Białas-Niedziela, Agnieszka Miller, Stanisław Krzywicki

Przydatność Vessel Due F (sulodeksydu) w leczeniu pacjentów z retinopatią cukrzycową, zwyrodnieniem plamki związanym z wiekiem oraz w zakrzepicy żył siatkówki
Jerzy Szaflik, Anna Kamińska

Zespół Schwartz-Matsuo - jaskra zewnętrznych segmentów fotoreceptorów
Maria Kmera-Muszyńska, Magdalena Ulińska, Marcin G. Prost

Możliwości diagnostyczne wybranych przypadków druz tarczy nerwu wzrokowego
Joanna Siwiec, Jadwiga Bernardczyk-Meller

Ocena przydatności cyfrowego systemu ImageNet 2000 w diagnostyce obrazowej w okulistyce
Magdalena Ulińska, Sława Kwiecień, Piotr Tesla

Nietypowe postacie pemphigoidu ocznego
Lidia Portacha, Tadeusz Kęcik

Makulopatia chlorochinowa
Joanna Godowska, Ewa Dróbecka, Danuta Kencka, Izabella Skórska, Agnieszka Samsel

Próba zastosowania linii komórkowej RtCE do badania wpływu substancji drażniących na nabłonek rogówki
Piotr Skopiński, Jarosław Jóźwiak

Porady prawne


List Sekretarza Generalnego SOE


REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI