Wydanie 1/2000

Rada programowa:
prof. dr hab. med.
Janusz Czajkowski
prof. dr hab. med.
Józef Kałużny
prof. dr hab. med.
Tadeusz Kęcik
prof. zw. dr hab. med.
Olgierd Palacz
prof. dr hab. med.
Andrzej Stankiewicz
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik

Z-cy red. naczelnego:
dr n. med.
Ewa Langwińska-Wośko
mgr
Jan Kasprzak
Dyrektor Wydawnictwa
Elżbieta Bielecka

Wydawca:
OFTAL Sp. z o.o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres Redakcji:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./fax (0-22) 670 47 40
c. 618 84 85 wew. 52-45
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Skład:
INDYGO PRESS

Druk:
Elżbieta Banaszek

Warunki prenumeraty
w 2000 roku:

nr 1, 2, 3, 4 oraz wydania
specjalne - 40 zł.
Wpłat należy dokonywać
na konto Wydawcy:
BPH S.A. I O/Warszawa, Filia nr 1
Nr: 10601028-320000434563
Oftal Sp. z o.o.

Diagnostyka i zasady leczenia czerniaków wewnątrzgałkowych
Maria Starzycka

Siatkówczak
Marek E. Prost, Wojciech Hautz

Guzy nowotworowe gałki ocznej i przydatków oka u dzieci
Bronisława Koraszewska-Matuszewska

Tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny w diagnostyce zmian narządu wzroku
Zofia Krzystolik, Andrzej Krzystolik

Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa (b.a.c.) w guzach oczodołu
Zofia Krzystolik, Maria Chosia

Kliniczna wartość badań aspiratu biopsji cienkoigłowej. Wskazania do wykonania biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej w nowotworach narządu wzroku
Zofia Krzystolik, Olgierd Palacz

Łagodne guzy wewnątrzgałkowe
Krystyna Pecold, Jarosław Kocięcki

Diagnostyka ultradźwiękowa litych guzów wewnątrzgałkowych
Krzysztof Załęcki, Małgorzata Karolczak-Kulesza

Angiogeneza - udział w powstawaniu i progresji guzów nowotworowych
Piotr Skopiński, Agata Hevelke

Rola genu supresorowego p53 w rozwoju czerniaka złośliwego
Agata Hevelke, Piotr Skopiński

Choroba von Hippel-Lindau
Karol Krysztolik, Cezary Cybulski, Olgierd Palacz, Jan Lubiński

Współczesne poglądy na leczenie zwyrodnienia plamki zwiazanego z wiekiem
Iwona Obuchowska, Andrzej Stankiewicz

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI