Wydanie 1/1999

Rada programowa:
prof. dr hab.
Janusz Czajkowski
prof. dr hab.
Józef Kałużny
prof. dr hab.
Tadeusz Kęcik
prof. dr hab.
Olgierd Palacz
prof. dr hab.
Andrzej Stankiewicz
prof. dr hab.
Jerzy Szaflik

Redaktor naczelny:
prof.dr hab.
Jerzy Szaflik

Z-cy red. naczelnego:
dr n. med.
Ewa Langwińska-Wośko

Wydawca:
EB & Studio Oftal
Adres Redakcji:
ul. Kiełpińska 4/48
01-707 Warszawa
tel./fax (0-22) 633 88 95
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Skład:
Adam Lidke

Druk:
Elżbieta Banaszek

Warunki prenumeraty
w 1998 roku:

nr 1 i suplementy - bezpłatnie,
nr 2, 3, 4 - łączna opłata
wynosi 18 zł.
Wpłat należy dokonywać
na konto Wydawcy:
BPH S.A. I O/Warszawa,
Filia nr 1
Nr: 10601031-8602-27000-460101
EB & Studio Oftal

Podstawy immunologii oka
Iwona Obuchowska, Andrzej Stankiewicz

Zapalenie przedniego odcinka błony naczyniowej - aspekty kliniczne
Marta Misiuk-Hojło

Zapalenie błony naczyniowej u dzieci   
Alina Bakunowicz-Łazarczyk

Zapalenie części pośredniej i tylnej błony naczyniowej oraz wnętrza gałki ocznej
Andrzej Stankiewicz, Andrzej Mikita

Leczenie zapalenia błony naczyniowej
Barbara Iwaszkiewicz-Bilikiewicz, Leopold Glasner, Krystyna Raczyńska

Zapalenie części pośredniej błony naczyniowej
Marcin Śwituła, Joanna Godowska, Ewa Dróbecka

Groprinosin w leczeniu zapaleń błony naczyniowej
Tadeusz Kęcik, Sławomir Majewski, Lidia Portacha

Ocena preparatu surowiczych autologicznych kropli do oczu
Tadeusz Kęcik, Alina Stanisławska, Lidia Portacha, Ewa Dróbecka-Brydak, Marta Kucharska, Aleksandra Dzieciątkowska, Elżbieta Lachert, Jan Sabliński

Doświadczalne usunięcie soczewki laserem holmowym
Dariusz Kęcik, Jan Kasprzak, Mariusz Kęcik, Dorota Kopacz, Piotr Maciejewicz

Oddziaływanie lasera erbowego na jądro soczewki ludzkiej
Dariusz Kęcik, Jan Kasprzak, Piotr Maciejewicz, Dorota Kopacz

Potencjalny seton przeciwjaskrowy - technika doświadczalnego wszycia mięśnia prostego do komory przedniej
Mariusz Kęcik, Dariusz Kęcik, Dorota Kopacz, Piotr Maciejewicz

Ocena skuteczności i tolerancji 0,3% norfloksacyny Chibroxinu w profilaktyce zakażeń pooperacyjnych oczu
Anna Turno-Kręcicka, Jarosław Marek

Miękkie soczewki kontaktowe częstej wymiany w aspekcie zapotrzebowania rogówki na tlen
Mariusz Koziak

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI