Wydanie specjalne maj 2001

Rada programowa:
prof. dr hab.
Janusz Czajkowski
prof. dr hab.
Józef Kałużny
prof. dr hab.
Tadeusz Kęcik
prof. dr hab.
Olgierd Palacz
prof. dr hab.
Andrzej Stankiewicz
prof. dr hab.
Jerzy Szaflik

Redaktor naczelny:
prof.dr hab.
Jerzy Szaflik

Z-cy red. naczelnego:
dr n. med.
Ewa Langwińska-Wośko

Wydawca:
EB & Studio Oftal
Adres Redakcji:
ul. Kiełpińska 4/48
01-707 Warszawa
tel./fax (0-22) 633 88 95
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Skład:
Adam Lidke

Druk:
Elżbieta Banaszek

Warunki prenumeraty
w 1998 roku:

nr 1 i suplementy - bezpłatnie,
nr 2, 3, 4 - łączna opłata
wynosi 18 zł.
Wpłat należy dokonywać
na konto Wydawcy:
BPH S.A. I O/Warszawa,
Filia nr 1
Nr: 10601031-8602-27000-460101
EB & Studio Oftal

Rola histaminy w alergii
Paweł Górski

Metody diagnostyczne w alergicznych chorobach oczu
Małgorzata Bartkowiak-Emeryk, Jerzy Toczołowski

Choroby alergiczne narządu wzroku
Krystyna Obtułowicz

Ocena skuteczności preparatu Alomide (0,1% Lodoxamid) w leczeniu alergicznych zapaleń spojówek - badania kliniczne
Grażyna Madajewska, Krystyna Raczyńska

Farmakoterapia alergicznych chorób oczu
Roman Goś, Kinga Hadław-Durska, Arkadiusz Goś

Wielonarządowa manifestacja alergii u niemowląt i małych dzieci
Barbara Kamer

Kliniczna ocena skuteczności preparatu Emadine w alergicznym zapaleniu spojówek - doniesienie wstępne
Krystyna Załuczkowska-Marcela

Wstępna ocena klinicznej skuteczności nowego preparatu przeciwalergicznego Emadine (0,05% difumaranu emedastyny)
Kinga Hadław-Durska, Arkadiusz Goś

Wstępna ocena skuteczności klinicznej okulistycznego preparatu Emadine
Anna Groblewska, Janusz Czajkowski

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI