Wydanie specjalne grudzień 2000

Rada programowa:
prof. dr hab. med.
Janusz Czajkowski
prof. dr hab. med.
Józef Kałużny
prof. dr hab. med.
Tadeusz Kęcik
prof. zw. dr hab. med.
Olgierd Palacz
prof. dr hab. med.
Andrzej Stankiewicz
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik

Z-cy red. naczelnego:
dr n. med.
Ewa Langwińska-Wośko
mgr
Jan Kasprzak
Dyrektor Wydawnictwa
Elżbieta Bielecka

Wydawca:
OFTAL Sp. z o.o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres Redakcji:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./fax (0-22) 670 47 40
c. 618 84 85 wew. 52-45
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Skład:
INDYGO PRESS

Druk:
Elżbieta Banaszek

Warunki prenumeraty
w 2000 roku:

nr 1, 2, 3, 4 oraz wydania
specjalne - 40 zł.
Wpłat należy dokonywać
na konto Wydawcy:
BPH S.A. I O/Warszawa, Filia nr 1
Nr: 10601028-320000434563
Oftal Sp. z o.o.

Dostęp oczodołowo-czołowy i oczodołowo-jarzmowy w usuwaniu guzów podstawy czaszki penetrujących do oczodołu
Stanisław Hendryk, Edmund Czecior, Ryszard Mrówka, Grzegorz Namysłowski, Wojciech Jędrzejewski

Operacyjne leczenie guzów oczodołu
Sylwester Kowalik, Wojciech Janicki, Ludmiła Halczy-Kowalik, Andrzej Mierzwa, Robert Kowalczyk

Podział oczodołu pod kątem optymalizacji leczenia guzów pazagałkowych
Jacek Składzień

Zastosowanie technik ultrasonograficznych w diagnostyce guzów oczodołu
Ewa Proniewska-Skętek, Zofia Mariak, Andrzej Ustymowicz, Andrzej Stankiewicz, Andrzej Mikita, Jerzy Walecki

Trudne operacyjnie przypadki nowotworów skóry powiek
Stanisław B. Bartkowski, Jan Zapała, Danuta Modelska, Przemysław Dubis

Przerzuty do oczodołu nowotworów złośliwych o pierwotnej lokalizacji w innych narządach
Jacek Składzień

Operacje guzów pozagałkowych drogą transkranialną, oczodołowo-czołową
Stanisław Hendryk, Stefan Pojda, Wojciech Jędrzejewski

Własne doświadczenia w rehabilitacji protetycznej chorych po egzenteracji oczodołu
Stanisław B. Bartkowski, Jan Zapała, Paweł Pałka, Krzysztof Kuchta

Wybrane metody rekonstrukcyjne w leczeniu nowotworowych ubytków powieki dolnej
Mariusz Kęcik

Leczenie niezłośliwych guzów oczodołu o lokalizacji pozagałkowej w Klinice Otolaryngologicznej CM UJ w Krakowie
Jacek Składzień, Maciej Modrzejewski, Paweł Stręk

Chłoniaki złośliwe narządu wzroku - obraz kliniczny, diagnostyka i leczenie
Ewa Wolska-Szmidt, Zofia Krzystolik

Rekonstrukcje powiek po chirurgicznym leczeniu nowotworów
Jan Stępniewski, Hanna Pecold-Stępniewska

Przydatność badania ultrasonograficznego w monitorowaniu progresji/regresji patologicznych zmian oczodołowych
Małgorzata Karolczak-Kulesza, Krystyna Pecold

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI