Wydanie specjalne wrzesień 1999

Rada programowa:
prof. dr hab.
Janusz Czajkowski
prof. dr hab.
Józef Kałużny
prof. dr hab.
Tadeusz Kęcik
prof. dr hab.
Olgierd Palacz
prof. dr hab.
Andrzej Stankiewicz
prof. dr hab.
Jerzy Szaflik

Redaktor naczelny:
prof.dr hab.
Jerzy Szaflik

Z-cy red. naczelnego:
dr n. med.
Ewa Langwińska-Wośko

Wydawca:
EB & Studio Oftal
Adres Redakcji:
ul. Kiełpińska 4/48
01-707 Warszawa
tel./fax (0-22) 633 88 95
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Skład:
Adam Lidke

Druk:
Elżbieta Banaszek

Warunki prenumeraty
w 1998 roku:

nr 1 i suplementy - bezpłatnie,
nr 2, 3, 4 - łączna opłata
wynosi 18 zł.
Wpłat należy dokonywać
na konto Wydawcy:
BPH S.A. I O/Warszawa,
Filia nr 1
Nr: 10601031-8602-27000-460101
EB & Studio Oftal

Toryczne soczewki kontaktowe - przegląd asortymentu
Jerzy Szaflik, Marek Czubak, Waldemar G. Woźniak, Swietłana Jachimczyk, Anna Skłodowska, Małgorzata Zaraś

Wyrównanie wysokiego astygmatyzmu miękkimi soczewkami kontaktowymi, doświadczenia własne
Piotr Jaworski

Toryczne soczewki kontaktowe - nie ignorujmy małego astygmatyzmu
Krzysztof Barnyk

Szkła kontaktowe dwuogniskowe - stan aktualny i perspektywy
Jerzy Szaflik, Justyna Badowska, Anna Zaleska, Reza Fakhari, Marek Rostkowski

Ochrona przed promieniowaniem ultrafioletowym w miękkich soczewkach kontaktowych częstej wymiany
Mariusz Koziak

Wpływ soczewek terapeutycznych na przebieg schorzeń przedniego odcinka gałki ocznej
Stefania Szymankiewicz

Stożek rogówki a soczewki kontaktowe; jakie i kiedy je stosować?
Ewa Iwaszkiewicz, Marek Czubak, Justyna Badowska

Lecznicze zastosowanie soczewek kontaktowych w zwyrodnieniu pęcherzowym jako etap przygotowania do przeszczepu rogówki
Piotr Tesla, Halina Semeniuk, Grażyna Minkiewicz, Danuta Zawadzka, Anna Maria Ambroziak, Izabella Smentek

Zastosowanie soczewek kontaktowych w leczeniu perforacji rogówki
Anna Kamińska, Justyna Izdebska, Anna Zaleska, Grażyna Broniek, Małgorzata Sybilska

Zastosowanie miękkich hydrofilnych soczewek kontaktowych w leczeniu ubytków nabłonka rogówki po zabiegach witreoretinalnych
Maria Kmera-Muszyńska, Waldemar G. Woźniak, Reza Fakhari, Marcin G. Prost

Soczewki kontaktowe stosowane w leczeniu schorzeń rogówki
Marta Nowakowska-Klimek, Witold Nowakowski

Niezakaźne powikłania po soczewkach kontaktowych
Ewa Langwińska-Wośko, Małgorzata Wojnarowska, Zbigniew Kiciak, Piotr Tesla, Agata Bełżecka-Majszyk

Infekcyjne powikłania po szkłach kontaktowych
Ewa Langwińska-Wośko, Małgorzata Wojnarowska, Piotr Tesla, Agata Bełżecka-Majszyk

Powikłania po stosowaniu soczewek kontaktowych - nietolerancja na płyny konserwujące
Jerzy Szaflik, Anna Geneja, Mariola Słomińska, Ewa Graczyńska, Mariusz Rowiński, Alicja Waśkiewicz

Historia soczewek kontaktowych - epoka soczewek szklanych
Halina Mańczak, Roman Meissner, Bolesław Kędzia

Jan Lauber - kontrowersyjna postać okulistyki polskiej?
Anna Skłodowska, Andrzej Śródka

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI