Wydanie specjalne czerwiec 1999

Rada programowa:
prof. dr hab.
Janusz Czajkowski
prof. dr hab.
Józef Kałużny
prof. dr hab.
Tadeusz Kęcik
prof. dr hab.
Olgierd Palacz
prof. dr hab.
Andrzej Stankiewicz
prof. dr hab.
Jerzy Szaflik

Redaktor naczelny:
prof.dr hab.
Jerzy Szaflik

Z-cy red. naczelnego:
dr n. med.
Ewa Langwińska-Wośko

Wydawca:
EB & Studio Oftal
Adres Redakcji:
ul. Kiełpińska 4/48
01-707 Warszawa
tel./fax (0-22) 633 88 95
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Skład:
Adam Lidke

Druk:
Elżbieta Banaszek

Warunki prenumeraty
w 1998 roku:

nr 1 i suplementy - bezpłatnie,
nr 2, 3, 4 - łączna opłata
wynosi 18 zł.
Wpłat należy dokonywać
na konto Wydawcy:
BPH S.A. I O/Warszawa,
Filia nr 1
Nr: 10601031-8602-27000-460101
EB & Studio Oftal

Wysoka krótkowzroczność a jaskra - problemy diagnostyczne
Maria Hanna Niżankowska

Neuroprotekcja komórek zwojowych siatkówki uszkodzonych w wyniku niedokrwienia, uzyskana poprzez zablokowanie Betaksololem napływu wapnia do komórki. Związek z jaskrą
Neville N. Osborne

Zespół rozproszonego barwnika i jaskra barwnikowa. Etiopatogeneza, obraz kliniczny, różnicowanie i leczenie
Roman Goś

Podłoże genetyczne zespołu rozproszonego barwnika
Maciej R. Krawczyński, Bogna Patelska-Wytyk

Rola akomodacji i mrugania w zespole rozproszonego barwnika
Bogna Patelska-Wytyk

Parametry przepływu krwi w naczyniach oczodołu u osób zdrowych; ocena z zastosowaniem ultrasonografii dopplerowskiej
Andrzej Ustymowicz, Eugeniusz Tarasów, Jarosław Krejza, Renata Zalewska, Ewa Proniewska-Skrętek

Dopplerowska ocena parametrów przepływu krwi w naczyniach oczodołu u chorych z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym
Andrzej Stankiewicz, Andrzej Ustymowicz, Renata Zalewska, Eugeniusz Tarasów, Jarosław Krejza

Jaskra - powikłanie retinopatii wcześniaków
Mirosława Grałek, Anna Niwald

Diagnostyka i postępowanie lecznicze w jaskrze w przebiegu fakomatoz w wieku rozwojowym
Mirosława Grałek, Janusz Czajkowski, Ludomir Stefańczyk, Anna Niwald

Przyczynek do diagnostyki i leczenia jaskry w chorobach metabolicznych u dzieci
Mirosława Grałek, Stefania Grałek, Janusz Czajkowski, Beata Orawiec, Anna Niwald

Iopidine w połączeniu z blokerami receptorów b-adrenergicznych w leczeniu jaskry pierwotnej kąta otwartego
Jerzy Szaflik, Grażyna Broniek

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI