Wydanie specjalne marzec 2004

Rada programowa:
prof. dr hab. med.
Janusz Czajkowski
prof. dr hab. med.
Józef Kałużny
prof. dr hab. med.
Tadeusz Kęcik
prof. zw. dr hab. med.
Olgierd Palacz
prof. dr hab. med.
Andrzej Stankiewicz
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik

Z-cy red. naczelnego:
dr n. med.
Ewa Langwińska-Wośko
dr hab. n. med.
Dariusz Kęcik

Dyrektor Wydawnictwa
Elżbieta Bielecka

Wydawca:
OFTAL Sp. z o.o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres Redakcji:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./fax (0-22) 670 47 40
c. 618 84 85 wew. 52-45
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Skład:
ARW QLCO.

Druk:
REGIS

Warunki prenumeraty
w 2004 roku:
nr 1, 2, 3, 4 oraz
suplementy - 64 zł.
Pismo dostępne wyłącznie w prenumeracie
Konto Wydawcy:
BPH S.A. Oddział w Warszawie,
Świętokrzyska 12
Nr: 39 1060 0076 0000 3200 0043 4563
Oftal Sp. z o.o.

Najnowsze osiągnięcia chirurgii refrakcyjnej
Jerzy Szaflik1,2, Iwona Liberek2

The latest achievements of refraction surgery
Korekcja astygmatyzmu prostego, złożonego oraz mieszanego 3,0 D i powyżej metodą LASIK z zastosowaniem lasera excimerowego NIDEK EC-5000 (prezentacja wyników)
Danuta Horodyńska, Jolanta Kramasz, Piotr Truba, Anna Geneja-Gałkowska, Zbigniew Dyda, Maciej Orzechowski

LASIK correction of simple, compound and mixed astigmatism equal or higher than 3,0 diopters using NIDEK EC-5000 excimer laser
Korekcja astygmatyzmu nieregularnego po uprzednio wykonanych zabiegach okulistycznych
Iwona Liberek1, Jerzy Szaflik1,2

Korrection of post ? surgery irregular astigmatism
Ocena efektywności i bezpieczeństwa zabiegów laserowej korekcji nadwzroczności
Barbara Czarnota, Jan Grzeszkowiak

Efficacy and safety assessment of hyperopic lasercorrection
Chirurgia refrakcyjna u dzieci
Piotr Regiec, Jolanta Markuszewska, Marta Misiuk-Hojło

Paediatric refractive surgery

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI